Pere Bellès, artista en residència a l'Addaya Centre d'Art Contemporani

ARTISTA EN RESIDÈNCIA ACTUAL | Setembre 2014
Projecte en col·laboració amb Bòlit Residència Girona Creativa

PERE BELLÈS (Terrassa, 1965)
www.perebelles.net

"Jo no invento res. Parteixo sempre d'una empremta pre`via, de les formes que l'home ha generat en el territori, formes que s'han creat per complir una funcio´."

Pere Belle`s acostuma a treballar partint de les petjades humanes en el territori. El seu e´s un treball amb un fort component processual que pren planimetries d'urbanisme i arquitectures com a base sobre la qual treballa amb desplac¸aments, seleccio´ de fragments i noves abstraccions.

Si be´ el treball arquitecto`nic ja parteix d'una reduccio´, Belle`s la transforma en una altra abstraccio´. Una doble conceptualitzacio´ que concreta en diferents formats i materials (obra picto`rica, gra`fica i volum) i amb un llenguatge visual minimalista i amb un component croma`tic d'una gran intensitat. Si be´ el resultat visual l'apropa a l'abstraccio´ neopla`stica, el me`tode creatiu participa de ple en el paradigma contemporani de treball d'arxiu, documentacio´, de revisio´ i de compendi.

La meva pretensió a la residència al Centre d'art contemporani Addaya, es la de compartir i registrar els circuits que generem quan practiquem running, rutes volàtils que acoten, delimiten un espai de vida, paisatge... per tal de formalitzar una obra fragmentaria a la recerca d'una significació ideogràmica.

Addaya Centre d'Art Contemporani
C/ Alexandre Rosselló, 10
07340 Alaró Mallorca
www.addaya-art.com
 
#artistes #ca #tallers

Comentaris

Entrades populars