Neix 'Cultura i País', una associació per promoure la cultura de les Balears

Climent Garau, Damià Pons, Guillem Frontera, Climent Picornell, Gabriel Janer Manila i Josep Maria Llauradó fan part de la nova entitat. La nova associació Cultura i País presentada avui està formada per ciutadans que, des de posicions ideològiques plurals, busquen promoure la cultura de les Balears, que, segons el seu parer, ha d'estar "en el centre mateix de la vida personal i privada, i de la social i pública". L'associació, segons afirma a la seva pàgina web, és una entitat de caràcter privat, "del tot independent d'organitzacions cíviques i polítiques preexistents". Propugna que "la cultura ha de ser un element central de les polítiques institucionals", i també un "element vertebrador essencial de la vida particular dels ciutadans i del conjunt de la societat".

Els membres de Cultura i País "simplement volen crear un àmbit de debat i de diàleg des del qual es puguin impulsar processos de reflexió i avaluació, així com de prospecció i de programació, sobre la cultura de les Balears," indiquen en la web. Entre els seus socis fundadors hi ha diversos professors d'universitat i de secundària, escriptors i historiadors, així com algun periodista, biòleg, geògraf, metge i guionista. /Font