Eric Carlos Bertrand
Obra 'Carnival' d'Eric Carlos Bertrand.


"El treball d'Eric Carlos Bertrand és una unió del coherent i del grotesc. Hom pot trobar en Bertrand influències de Durer i de Goya, d’escriptors com Rabelais, dels germans Grimm i de Becket i de gegants del cinema com Fellini o Polanski. L'artista va recórrer a les tècniques impressionistas i del post-impressionistes, tals com el puntillisme i la perspectiva atmosfèrica, per a crear les seves ‘Utopologies’, una paraula que ell va encunyar de la mescla d’Utopia i de Topologia, la branca de les matemàtiques que s'ocupa del concepte de continuïtat. Bertrand reconeix haver rebut inspiració de l’obra del Boscoo de Seurat, i especialment d’Ensor. I és que aquest artista mexicà creu fermament que la innovació és possible dins de la tradició. Es possible crear sense rebutjar el passat, que és el que ha succeït en molts països desenvolupats. Si heguèrem de definir el seu art, segurament el col·locariem dintre del corrent americà llatina, o en qualsevol cas, dintre d'un corrent que pertanyi als marges més aviat que al centre d’aquest moviment artístic."

Així veu la crítica d'art Maya Khankhoje l'obra de l'Eric Carlos Bertrand, artista mexicà multidisciplinari que ha realitzat exposicions monogràfiques i col·lectives al seu país d’origen i a Canada, Finlandia, Eslovàquia, Lituania i els Estats Units.

Comentaris

Entrades populars