Aprovat el projecte de Consell de les Arts

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat avui un altre cop i "sense tocar ni una coma" el projecte de creació del Consell de la Cultura i de les Arts que va elaborar i va aprovar ja l'anterior Govern tripartit però no va poder tramitar-se per l'avanç electoral.

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, ha presentat avui l'acord i ha remarcat la voluntat de l'executiu català de "prioritzar la celeritat" en la tramitació d'aquesta norma, perquè "la posada en marxa de l'organisme" pugui produir-se com més aviat millor, "si pot ser abans de l'estiu" del 2007 "molt millor". Tresserras ha explicat que la decisió de no modificar "ni una coma" de l'anterior projecte respon a aquesta voluntat d'accelerar al màxim l'entrada en funcionament del Consell, que col·laborarà en la definició de la política cultural del govern i decidirà la destinació dels fons públics per al foment de la creació artística.

El conseller ha destacat també que aquest Consell "no serà un organisme merament consultiu" sinó que prendrà decisions "vinculants" respecte a la destinació de les subvencions públiques a la creació artística i "concedirà també els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat". De la mateixa manera que va fer ja l'anterior conseller de Cultura, Ferran Mascarell, quan va aprovar el mateix projecte el passat 4 de juliol, Tresserras ha destacat també que amb la creació d'aquest consell "s'aconsegueix una reivindicació històrica" del sector creatiu català.

El conseller ha dit haver-se reunit la setmana passada amb la plataforma impulsora del projecte i ha assegurat que "va haver-hi una entesa extraordinària" en aquella reunió, en què els representants del sector es van mostrar "àmpliament satisfets". Tresserras ha subratllat l'"ampli consens social i polític" que hi ha "en els principis, valors i criteris" que regeixen la llei de creació d'aquest consell, per això ha considerat que "no hi ha possibilitat que el gruix de la llei pugui quedar desvirtuat durant el procés parlamentari" que haurà d'aprovar-la.

Tot i això, sí que ha reconegut que aquest procés legislatiu pot "introduir modificacions i millores tècniques" per fixar, per exemple, "garanties de paritat de gènere, d'edat i de representació territorial" en el consell. També ha assegurat que si, en el Parlament, es decideix canviar el nom pel del Consell de les Arts, que va ser la primera opció del sector, l'actual executiu "estarà d'acord" ja que es tractaria "d'una qüestió gairebé estètica". Quant a la participació del sector creatiu, Tresserras ha considerat que la llei ja la fixa de manera correcta, si bé ha reconegut "les propostes, criteris i documents" que la plataforma per un Consell de les Arts seran tinguts en compte "no per incorporar-los a la llei" però sí "al costat" de la norma.

La composició d'aquest organisme, que estarà integrat per 14 membres nomenats pel Parlament a proposta del president de la Generalitat, es conformarà amb persones de reconegut prestigi en el món cultural. Si bé serà el president qui proposi els integrants del plenari, el sector cultural pot fer arribar propostes a la Conselleria de Presidència. Entre els 14 membres, el president de la Generalitat triarà el president del Consell, mentre la vicepresidència serà elegida pel plenari.

Aquest nou organisme s'adscriurà a la Conselleria de Cultura amb la qual establirà una relació a través d'un contracte programa, tindrà com a objectiu col·laborar en l'ordenació de la política cultural, elaborar l'informe anual sobre l'estat de la cultura del país, afavorir el diàleg entre els sectors culturals i la Generalitat, elaborar dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura i política cultural a iniciativa pròpia o a instància de la Generalitat.

A més, el Consell concedirà els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat, participarà en l'elaboració del Programa Marc de Cultura, establirà vincles de col·laboració amb els òrgans assessors i assumirà qualsevol altra funció que li encarregui la Conselleria competent en matèria de cultura. El Consell de la Cultura i de les Arts es dotarà anualment d'un fons de promoció i foment a la creació artística i cultura, atribuït per la Generalitat.

Comentaris

Entrades populars