Retallada a les classes de plàstica

Els professors d'educació artística han començat a mobilitzar-se davant de la intenció del departament d'Educació de reduir el nombre d'hores d'educació visual i plàstica a l'ESO, segons consta en un primer esborrany del decret que fixa la distribució horària de les matèries a l'etapa. En el document, que ha estat presentat a algunes associacions professionals, la matèria passa de les 140 hores actuals als quatre cursos de l'etapa a un total de 105 hores, en els tres primers cursos i 105 hores més, optatives, a 4t, tal com fixa el decret d'ensenyaments mínims a l'ESO aprovat pel govern central en el desplegament de la llei orgànica d'educació (LOE). La mesura, segons el degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya, Antonio Aguirre, redueix la ja minsa presència de l'educació visual i plàstica a secundària. El Col·legi ha convocat avui una assemblea a l'IES Maragall per debatre la qüestió, i no descarta la convocatòria de protestes.

El subdirector general d'Ordenació Educativa, Lorenzo Ramírez, sosté, per la seva banda, que l'esborrany és només "un document intern de treball" en què el departament s'ha "limitat" a exposar "els mínims que fixa Madrid" per a cada assignatura i sobre el qual "no hi ha res tancat". Però Aguirre critica que el departament "es limiti a mantenir els mínims del ministeri només en l'educació artística" [també en la música], "mentre que en la majoria d'àrees augmenta l'horari mínim establert". El degà del Col·legi sosté que aquesta determinació obeeix a una política que entén l'educació artística com "una matèria complementària i no de caràcter bàsic".

El col·legi té una altra batalla oberta, en aquest cas amb Madrid, per l'esborrany del decret de mínims del batxillerat amb què treballa el ministeri, que redueix el temari i les hores de dibuix tècnic a l'etapa. Segons Aguirre, la proposta preveu que l'assignatura es cursi només en un dels dos cursos del batxillerat i els continguts s'han retallat sense cap criteri". / Carol Biosca / Avui

Entrades populars