'Qubo gas' a la Fundació Miró


Yoo Ooght, 07.2006

La Fundació Miró de Barcelona presenta, fins el 29 de juliol, l'exposició de 'Qubo gas', un col·lectiu de tres artistes (Laura Henno, Jef Ablézot i Morgan Dimnet) que treballen junts des del 2000. En la seva obra, l’artesania i les tecnologies informàtiques s’entrecreuen i s’adeqüen d’acord amb els projectes. Formes vegetals prolíferes envaeixen tant els seus programes informàtics com els seus dibuixos, collages o wall drawings. L’exposició de l’Espai 13 barrejarà deliberadament totes aquestes tècniques.

Entrades populars