Espais alternatius a la Sala Tres de SabadellLa Sala Tres de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell va formar part d'un dels denominats "espais alternatius" del país sorgits durant la dècada dels setanta. L'exposició múltiple sobre el paper de la Sala Tres i el seu programa d'activitats que l'acompanyen aporten dades importants per a la reconstrucció dels circuits per on els joves creadors catalans dels setanta pretenien transformar els llenguatges i els espais tradicionals de l'art. Es tractava d'investigar al voltant del denominat "art pobre, art efímer o art conceptual", caracteritzat ben sovint per una evident càrrega ideològica directament relacionada amb el context polític i social en què sorgí.

L'exposició la podreu contemplar en dos espais diferents de la ciutat perquè la nòmina d'autors i obres és ben extensa, detallada i rigorosa. D'una banda, a l'Acadèmia de Belles Arts s'hi exposa un nombre significatiu d'obra de set pintors: Gerard Sala, Josep Guinovart, Manuel Duque, Joan Pere Viladecans, Robert Llimós, Alfons Borrell i Joaquim Chancho. En comú tenen el seu esperit de recerca del llenguatge pictòric. D'altra banda, al Museu d'Art de Sabadell (MAS), s'hi presenta a la planta baixa una col·lecció d'obres i autors vinculats al denominat "Conceptual objectual", com Benet Ferrer, Jordi Cerdà, Josep Domènech o Jordi Pablo. Al primer pis, hi trobareu el treball de nou autors: Francesc Abad, Jordi Benito, Eulàlia Grau, Fina Miralles, Joan Rabascall, Àngels Ribé, Ramon Santos, Francesc Torres i Lluís Utrilla.

Entrades populars