Els nous patrons de la Fundació Joan Miró


El pintor Frederic Amat, l'artista Perejaume i Lola Fernández, besnéta de Joan Miró, han estat nomenats nous patrons de la Fundació Joan Miró, segons ha informat la institució. El Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació Miró i està constituït per 25 membres.

En una de les últimes modificacions dels estatuts de la Fundació es va acordar la creació del Patronat Emèrit, un òrgan consultiu format pels patrons de més de 80 anys i al qual s'han incorporat Antoni Tàpies i Albert Ràfols-Casamada.

El Patronat sempre ha tingut una composició variada, amb personalitats procedents de l'administració, l'empresariat, el món professional i el camp artístic, amb l'única condició d'una sensibilitat cap a les arts plàstiques i una afinitat amb l'obra i el món ètic i estètic de Miró.

Aquest òrgan ha incorporat Lola Fernández, besnéta de l'artista, i els artistes Frederic Amat i Perejaume, molt pròxims a la Fundació, que manté la voluntat de donar cabuda a representants de tots els àmbits.

Dels 25 membres del Patronat, dos els proposa l'alcalde de Barcelona, dos la Generalitat i un el Ministeri de Cultura. El càrrec de patró és de confiança i honorífic i els seus titulars no reben retribució. El seu president és Eduard Castellet des de 1988.

Entrades populars