El castell d'Ares, declarat bé d'interès cultural


El Butlletí Oficial de l'Estat espanyol publica avui la declaració com a Bé d'Interés Cultural, amb la categoria de Monument, del castell d'Ares del Mestrat de Castelló. A més, la disposició addicional primera de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, considera béns d'interés cultural integrants del patrimoni cultural valencià tots els béns existents al territori de la Comunitat Valenciana que a l'entrada en vigor d'esta, ja hagen estat declarats com a tals.

A fi de protegir el paisatge històric del castell al sòl classificat com a no urbanitzable, no s'autoritza la construcció d'edificis per a cap ús, i en concret es prohibixen els moviments de terres i excavacions, les senyalitzacions de tipus publicitari, la tala d'arbres i l'abocament de residus.

A més, apunta que es mantindran les pautes de la parcel·lació històrica de l'entorn, per la qual cosa els edificis tradicionals del conjunt, pel seu alt valor ambiental i testimonial, hauran de mantindre les façanes visibles des de la via pública, i preservaran i restaurant els caràcters originaris d'estes. A més, les noves edificacions o les remodelacions de les no-tradicionals s'adequaran amb caràcter estètic a la tipologia i acabats tradicionals d'Ares del Mestrat.

Comentaris

Entrades populars