Salvem el CASM


En uns moments en què el futur del Centre d'Art Santa Mònica (CASM) penja d'un fil perquè la Generalitat estudia donar un nou enfocament a l'equipament, l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) proposa reforçar-lo en la seva funció actual. "Una kuntshalle és una peça clau en el sistema de l'art contemporani català: el centre d'art genera i ensenya obres d'art que el mercat no és capaç d'absorbir per massa nou, és un motor de producció, a mig camí entre un laboratori i un aparador", diu el text de l'AAVC.

L'entitat considera que l'èxit d'un centre d'art no es pot valorar amb l'índex de visitants i fa una valoració positiva de la tasca desenvolupada pel CASM des de la seva creació. Però perquè pugui continuar desenvolupant adequadament aquesta funció l'AAVC opina que el CASM necessita una refundació que el reforci. En aquest sentit proposa que es doti de personalitat jurídica pròpia, plena autonomia artística i més pressupost. També es proposa la renovació de la direcció cada quatre anys i que tingui cotitularitat. Es demana que l'Ajuntament de Barcelona estigui també present, al costat de la Generalitat, en la nova entitat jurídica que el gestioni. Com que properament han d'entrar en funcionament el Consell de les Arts de Catalunya (si és que finalment adopta aquest nom) i el Consell de la Cultura de Barcelona, l'associació d'artistes visuals reivindica que aquests dos organismes siguin els futurs titulars del nou CASM./ Cultura 21

Entrades populars