Els orígens de l'avantguarda russa a Girona
La Fundació Caixa Girona presenta fins al 18 de gener del 2009 al seu Centre Cultural-Fontana d'Or de Girona l'exposició "Orígens de l'avantguarda russa". Una selecció de prop de cinquanta obres dels màxims exponents de l’avantguarda russa, juntament amb algunes peces d’art decoratiu, es poden veure en aquesta exposició que presenta obres de primer nivell, procedents del fons del Museu Estatal Rus, i que mai han estat mostrades anteriorment a l’Estat Espanyol.

A l’exposició s’exhibeixen peces d’alguns dels artistes més importants de la història de l’art, com Wassily Kandinsky o Kasimir Malevich, així com també obres dels artistes més representatius de l’avantguarda russa. Aquesta exposició està dedicada a l’art neoprimitiu, corrent artístic que es desenvolupà a Rússia entre 1907 i 1912 i que va néixer com a reacció contra el Simbolisme. Els artistes neoprimitivistes, per estimular la seva inspiració, van tornar a les fonts i a l’estil de l’art popular rus, particularment vers les icones. També els interessa la ingenuïtat dels dibuixos infantils.

A la mostra es poden veure obres de pintors precursors del neoprimitivisme com Mikhail Larionov, Kasimir Malevich, Natalia Goncharova, Wassily Kandinsky, Pyotr Konchalovsky, Ilya Mashkov, Aristakh Lentulov, Olga Rozanova, Josif Shkolnik, Liubov Popova, Robert Falk o Pavel Filonov, entre d’altres. L’ exhibició d’aquesta exposició suposa una ocasió única per a seguir l’evolució d’un dels moviments artístics més rellevants del segle XX, i avançar en el descobriment del fascinant món que obrí per a la pintura universal un nou llenguatge d’expressió, l’abstracció”.