Projeccions de video a Experimentem amb l'Art


Més informació: www.experimentem.org