Les ciutats d'Albert Vidal a la Sala Parés


'Silenci', Albert Vidal

L'artista Albert Vidal exposa per quarta vegada a la Sala Parés, presentant un conjunt d’obres que tenen com a tema comú les visions de diferents ciutats del món que ell ha conegut i que capta en moments màgics de llum i des de perspectives sorprenents. Per a Albert Vidal les ciutats esdevenen en certa manera símbols d’idees o d’estats d’esperit que queden ben reflectits en les obres i subratllats en els seus títols: “Fallen Angels”, “Laberint”, “Summertime”, “Sole, Pizza, Amore”, “Exit Light”, “Vila”, “Babylon”, o “Crisis, ¿what crisis?”. Del 10 de febrer al 8 de març del 2009.

Petritxol, 5
08002 - Barcelona
Tel.93 318 70 20
Fax.93 317 30 10
salapares@salapares.com