Ajudes pels museus del País Valencià


Seu del Museu Valencià del Vidre

La Conselleria valenciana de Cultura i Esport ha convocat ajudes per a col·laborar amb els museus o col·leccions museogràfiques reconeguts o integrats en el Sistema Valencià de Museus en la conservació, equipament i adequació d'infraestructures, així com la restauració dels seus fons.

L'import total de les referides ajudes és de 200.000 euros i es concediran per un import màxim de 10.000 euros per beneficiari. Les subvencions tenen com destinataris als titulars dels Museus i Col·leccions Museogràfiques Permanents, segons ha informat el Consell en un comunicat.

L'objectiu d'estes ajudes per a la dotació d'equipament és dotar a les institucions beneficiàries d'un equip informàtic adequat, amb capacitat per a emmagatzemar tant dades textuals com gràfics, amb infraestructura de comunicacions i amb capacitats d'impressió o de dispositius perifèrics que completen l'equip informàtic ja existent, que puga ser utilitzat per a activitats pròpies dels museus, com realització de l'inventari de fons, gabinet didàctic, oficina i altres.

Alhora, estes subvencions pretenen col·laborar amb les institucions beneficiàries en l'adquisició de sistemes de seguretat, tant actius com passius, per a protegir els fons conservats als museus i col·leccions museogràfiques i les seues instal·lacions i col·laborar amb les institucions beneficiàries en l'adquisició de material inventariable i no fungible per a l'estudi i restauració de les peces dipositades als museus i col·leccions museogràfiques permanents.

L'objecte de les ajudes per a la restauració de fons és sufragar les despeses derivades dels treballs de restauració del patrimoni moble que tenen al seu càrrec els museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts o integrats en el Sistema Valencià de Museus i que hagen estat realitzats per professionals de la conservació i restauració.


Entrades populars