4a Trobada de l'Espai Català Transfronterer

L'Ajuntament d'Illa (Ille sur Tet), de la Catalunya Nord, i el Centre de Recerca i d'Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà organitzen una Trobada Transfronterera el proper 3 de setembre del 2010. Es tracta de la 4a Trobada de la Cooperació Territorial EuropeaValoritzar el Patrimoni Viu en l'Espai Català Transfronterer, Iniciatives i projectes.
 
El Centre d'Estudis i de Recerca Catalans (CREC) de la Universitat de Perpinyà i l'Ajuntament d'Illa organitzen aquesta trobada, amb el suport del Consell General dels Pirineus Orientals i de la Generalitat de Catalunya. Aquest esdeveniment és la continuació de les tres Trobades ja organitzades pel CREC en 2008 i en 2009.  

La trobada és oberta al públic i és l'oportunitat per reunir el actors de la cooperació en el territori transfronterer, de compartir els coneixements i de fomentar l'emergència de nous projectes de cooperació cultural transfronterera. La ciutat d'Illa acull aquesta 4rta jornada i posseix un patrimoni viu molt ric, sobretot en l'àmbit de la literatura i de la tradició oral (nombrosos poetes i escriptors famosos han viscut o s'han establert a l'Illa, inspirant-se d'aquesta ciutat per a la seva obra).

L'acte també permetrà consolidar els projectes ja existents en aquest àmbit, i particularment amb Espais Escrits i el CREC, o també lligar-ne nous amb altres entitats de l'Espai Català Transfronterer. Una cessió plenària obrirà la trobada sobre el tema del patrimoni immaterial, la seva gestió i els seus vincles amb el territori. Després, hi haurà dos tallers simultanis, sobre la viabilitat dels projectes de valorització del patrimoni viu i les xarxes culturals susceptibles d'obrir-se al transfronterer.  

L'inscripció a la jornada és gratuïta. Les ponències seran en totes en dues llengües: català i francés. El Consell General de Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya donen suport a aquesta trobada, per mitjà del Fons Comú. 

Web i Inscripcions: http://www.ille-sur-tet.com/actualite/Rencontres/accueil_rencontres.html
Més informació: l.fanlo@ille-sur-tet.com

Comentaris

Entrades populars