Concurs de Cartells XVII diada Castellera

En motiu de celebrar la 18ª diada. Des de la colla organitzem un
concurs de cartells per fer partícips de la nostra actuació més
rellevant, al màxim de gent possible.

Les bases del concurs són les següents (també podeu descarregar-les
fent clic aquí):

1) Objecte del concurs

Donar a conèixer la colla, i el món dels castells entre els joves
Mollet i voltants.

Fomentar la participació i la creativitat, i oferir nous espais
d'expressió artística.

Crear un vincle amb la comunitat tot compartint experiències personals
a través del cartellisme.

2) Organització del Concurs

Aquesta iniciativa neix de la Vocalia de premsa i Comunicació i la
Junta de Castellers de Mollet i esdevé una eina de participació,
cooperació, creativitat, i creació.

3) Tipus de Concurs

El concurs es basa en la creació d'un cartell anunciant la XVIII diada
de la colla.

Les propostes han d'estar relacionades amb el món casteller i els 18
anys de la colla.

Hi ha de sortir els elements propis del món casteller, així com els
escuts de l'ajuntament de Mollet i el de la colla.

Les obres han de ser originals i inèdites. Els participants és
responsabilitzen de que no hi hagi drets d'autor de tercers i seran
responsables de qualsevol reclamació per autoria.

4) Concursants

Hi podrà participar tothom que vulgui, major de 15 anys.

5) Presentació de la proposta

Les propostes hauran de ser realitzades i presentades en qualsevol
color, hi haurà de sortir el color verd de la colla, així com els
propis del món casteller.

Cal que l'autor tingui present que en el cartell definitiu hi
constaran els actes de la diada que enguany es celebra del Divendres
29 al Diumenge 31 d'Octubre.

La impressió haurà d'efectuar-se en mida dina A3. Caldrà presentar-la
també en format digital.

Les obres han d'anar acompanyades d'un sobre tancat amb un pseudònim,
que també haurà d'anar a l'anvers de l'original, i a l'interior del
sobre hi hauran de figurar el nom i cognoms de l'autor/a, el telèfon,
i el correu electrònic.

Les obres s'hauran de lliurar, dins un sobre, al Centre Cívic l'Era, a
l'atenció de Castellers de Mollet, en horari d'atenció al públic, o be
en horari d'assaig de la colla, Dimarts de 20:00 a 22:00 hores i
Divendres de 21:00 a 23:00 hores.

6) Terminis

Amb l'objectiu de poder realitzar els cartells, i encartellar, amb
prou temps per anunciar la diada amb prou temps, la data límit de
lliurament de les obres serà el Dimarts 5 d'Octubre a les 19:00 hores.

7) Jurat

El jurat estarà compost per tots els membres de la colla.

La comissió organitzadora de la diada farà una primera selecció, per
descartar els treballs que no compleixin qualsevol punt de les bases.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

8) Criteris de Valoració

El jurat efectuarà el seu vot durant l'assaig del Dimarts 5 d'Octubre.
El veredicte es donarà a conèixer en acabar l'assaig, al Centre Cívic
l'Era.

9) Premi

L'autor/a podrà signar l'obra una vegada conegut el veredicte del jurat.

L'obra guanyadora serà exposada com a cartell, pels carrers dels
municipis de Mollet i voltants duran les setmanes prèvies a la diada.

10) Altres

El fet de prendre part en aquest concurs significa l'acceptació
d'aquestes bases.

El fet de guanyar aquest concurs significa que l'autor/a de l'obra
guanyadora cedeix en exclusiva als Castellers de Mollet tots els drets
d'explotació sobre aquesta.

Comentaris

Entrades populars