Convocatòria d'artistes al SARTC Anoia 2010

CONVOCATÒRIA D'ARTISTES / SARTC Supermercat d'ART de l'Anoia 2010  14 edició
(Del 17 de desembre al 5 de gener) 

Data termini per participar en la convocatòria, dilluns 4 d'octubre.

S'obre la convocatòria d'artistes del SARTC 2010 Supermercat d'Art de l'Anoia, que arribarà a la 14a edició. Es celebrarà del 17 de desembre al 5 de gener a l'Ateneu Igualadí. Com a entitat organitzadora, l'Ateneu publicitarà extensament l'esdeveniment i els artistes seleccionats per tal de difondre i donar prestigi tant a l'obra com als seus autors.

1. És necessària la presentació de com a mínim 3 obres per a la selecció de l'artista. Les obres s'han de presentar físicament a l'Ateneu abans del dia 4 d'octubre. A partir del 8 d'octubre es donarà a conèixer el nom dels artistes convidats a participar al SARTC.

Les obres han de ser inèdites, originals i recents

S'acceptaran especialitats pictòriques i fotogràfiques. Es poden valorar altres especialitats.

Al dors de cada obra hi haurà de constar les dades de l'artista. Cal adjuntar currículum (model de CV penjat a www.ateneuigualadi.net/SARTC ) i una fotografia, lliurat en suport informàtic (CD, llapis de memòria…) o enviar-ho a : activitats2@ateneuigualadi.org

2. Per poder participar al SARTC cada artista haurà d'abonar la quantitat de 20€ en concepte d'inscripció.

3. Els artistes seleccionats per participar al SARTC 2010 hauran de presentar entre 15 i 25 obres, amb una mida màxima de 60cm x 40cm, preferentment làmines o suport de poc gruix.

4. Els artistes seleccionats rebran informació completa sobre com presentar les obres i com fer el càlcul dels preus, que recomanem que estiguin compresos en una franja entre els 50€ i els 150€ de PVP.

5. L'obra per vendre haurà de ser coherent amb l'obra presentada per a la selecció.

6. Una de les obres presentades per a la selecció s'escollirà per al catàleg promocional del SARTC i serà la mateixa que l'artista emmarcarà per a la presentació de la mostra. La selecció dels artistes serà efectuada per la comissió assessora del SARTC.

7. La data límit de presentació de tota l'obra que participarà al Supermercat serà l'1 de desembre. S'hi haurà d'adjuntar una relació de l'obra amb detall de mides, títols i preus.

8. Podran participar un màxim de 31 artistes, podran quedar places vacants si així ho decideix la comissió assessora.

9. Davant de situacions excepcionals, l'organització podrà introduir les modificacions que cregui convenients per al bon desenvolupament del Sartc

Consulteu les bases a: www.ateneuigualadi.net/SARTC

Ateneu Igualadí
C/ St. Pau 9 - Igualada
www.ateneuigualadi.net
Tel. 93 803 0763

Comentaris

Entrades populars