Convocatòria de projectes: Idensitat

El Consejo Superior de Deportes [CSD], en el marc del Pla integral per a l'activitat física i l'esport [Pla A+D], i en col·laboració amb IDENSITAT [iD#6] obre una convocatòria específica de projectes de caràcter interdisciplinari promovent la relació de l'esport amb l'àmbit social, cultural i creatiu. [Descarregar bases en pdf]

Estem assistint al desenvolupament del que podríem considerar com un «camp» de compromisos socials de l'esport que era inexistent fins i tot fa tan sol uns quants anys. Aquests compromisos tenen com a eixos principals les actuacions en els temes d'exclusió social així com la integració de la immigració estrangera. L'esport, en la seva interacció amb determinades pràctiques creatives (art, disseny, arquitectura, etc.) pot recolzar els processos de cohesió social, especialment quan ajuda a consolidar llocs, fent de punt de trobada o de comunicació entre iguals. L'esport pot convertir-se així en una font interessant de capital social i un element per a la generació de diferents xarxes de relacions socials (contactes, amics, amistats, etc.).

Des de les pràctiques creatives el tracte amb l'esport sol ser circumstancial o temàtic, però existeixen experiències que busquen en certes dinàmiques socials una opció de treball basat en la relació i la creativitat compartida. L'esport facilita aquestes relacions i connexions. Les activitats esportives solen facilitar el contacte i relació entre persones i grups de diferents orígens sense els protocols que s'exigeixen en un altre tipus d'activitats. Posar en relació ambdues pràctiques contribueix a la creativitat social i l'intercanvi de valors propis de cada camp d'acció en determinats contexts locals. L'objectiu d'aquesta convocatòria és detectar projectes existents en aquest àmbit, generar un arxiu de «bones pràctiques», difondre-les i recolzar la creació de noves experiències que posin en relació l'esport amb altres disciplines.

Tipologia de projectes a què es dirigeix aquesta convocatòria:

1. Projectes d'activitats físiques i esportives
Impulsades per: clubs d'esport, entitats socials, associacions, fundacions, àrees d'esport i projectes de serveis socials d'ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes, que tenen com objectivo principal la inclusió social de persones així com la intervenció social a través de l'esport en zones desfavorides. 

2. Projectes de creació
Procedents de diferents disciplines i creadors (artistes, arquitectes, dissenyadors, etc.) que promoguin projectes basats en temàtica esportiva i amb especial orientació cap a qüestions socials. 

3. Projectes híbrids
Generats a partir de la relació i treball conjunt entre creadors, entitats, clubs d'esports, educadors socials, etc., que iniciïn proposades en col·laboració i que incumbeixin a qüestions d'inclusió o intervenció social a partir de la relació entre creativitat i esport.

Comentaris

Entrades populars