Un sol galerista proveïa la meitat de l'art de Caixa Girona


Més de la meitat de les obres d'art propietat de Caixa Girona han
estat proveïdes per un sol galerista, per un valor total d'1,8 milions
d'euros. És un dels punts que destaca l'informe del Departament
d'Economia, arran d'una inspecció que es va fer l'any passat a
l'entitat d'estalvis, en la qual es va analitzar la gestió feta entre
el 30 de juny del 2005 i el 31 de març del 2009.

El proveïdor és Antonio Álvarez Niebla, un prestigiós galerista
gironí, del qual és coneguda la relació d'amistat amb l'expresident de
Caixa Girona Arcadi Calzada. Niebla, que els darrers cinc anys ha
estat director artístic del museu d'escultures dels jardins de Cap
Roig, propietat de Caixa Girona, va vendre quadres i escultures a
l'entitat tant a títol individual com a través de la seva empresa –que
inicialment es deia Galeria 3 i 5, després, Galeria Barcelona, i
finalment, Imparce Barcelona. L'informe sosté que, en una auditoria
interna encarregada per Caixa Girona l'any 2005, ja s'exposava que
anualment es compraven obres d'art a Imparce Barcelona per un valor de
"600.000 euros aproximadament cada any".

Concretament, el 2003 es van invertir 771.188 euros en quadres, i el
2004, 533.605 euros. En la inspecció actual es detecta que la relació
amb aquesta galeria d'art continua del 2005 endavant. Analitzant
l'inventari, es constata que Imparce Barcelona és el principal
proveïdor de l'entitat. L'import total de les obres d'art de Caixa
Girona és de 3,5 milions d'euros (1,8 milions corresponen a les
escultures de Cap Roig i 1,6 milions, a les obres de la seu central).


D'aquests 3,5 milions, gairebé 1,8 corresponen a obres proveïdes per
Álvarez Niebla o Imparce Barcelona. Concretament, 1,3 milions són en
relació amb escultures de Cap Roig (representen el 74% dels fons d'art
d'aquest espai, del qual Niebla va ser director artístic), i 423.928
euros corresponen a obres de la seu central de Caixa Girona (25,4%).
Aquesta concentració de serveis en proveïdors ja era un fet que es
destacava en l'auditoria del 2005, i s'hi afegia que això no permetia
"conèixer-ne l'eficiència".

A part, destacava que no hi havia "cap procediment formal de selecció
de proveïdors". Segons els inspectors d'Economia, les anomalies
detectades el 2005 encara no s'havien corregit el 2009. A banda de les
obres d'art, la fundació va signar dos convenis amb Imparce Barcelona
el 2008: per fer una exposició a la Fontana d'Or sobre Fernand Léger,
amb una aportació de 45.956 euros més IVA, i per porta-la a Sevilla i
Màlaga, amb un abonament de 74.950 euros més IVA.

Inventari i assegurança

D'altra banda, l'informe assenyala que l'inventari de les obres d'art
de Caixa Girona és "incomplet", ja que en alguna partida falta "la
data de la factura o la seva descripció". Així mateix, durant la
inspecció es van sol·licitar les pòlisses d'assegurança de les obres
seleccionades en un mostreig. Caixa Girona no les va presentar i,
posteriorment, va aportar un certificat d'assegurança amb data de 5
d'octubre del 2009 (la inspecció es va fer a l'estiu), amb un capital
assegurat d'1,9 milions per a la cobertura d'incendis i riscos
extensius.

Font: http://avui.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/305995-un-sol-galerista-proveia-la-meitat-de-lart-de-caixa-girona.html

Entrades populars