Concurs de Cartells de Carnaval a Reus

Un any més, la Federació Reusenca d'Associacions de Carnaval (FRAC), organitza un concurs per a l'elecció del cartell del carnaval de Reus 2011, amb un premi de 800 euros per al guanyador.

Des del 22 de novembre de 2010 i fins l´11 de gener de 2011, la FRAC obre una convocatòria lliure on cada participant pot presentar el número de cartells que vulgui, sempre hi quan siguin inèdits i no hagin estat presentats en anteriors edicions d'aquest concurs.

Les obres originals hauran de ser presentades amb una mida de 70x100cm i sobre un suport rígid de 0,5 mm de gruix. La tècnica és lliure i ha de poder ser reproduïble a tot color.  Com a text hi haurà de figurar la llegenda "Carnaval de Reus" del 3 al 9 de març de 2011, tenint en compte que qualsevol anagrama o logos oficial seran col·locats al cartell guanyador a l'hora de d'editar-lo.

Les maquetes presentades cal que vagin signades al revers amb un pseudònim, que ha de constar en un sobre tancat on hi figurin el nom, els cognoms, l'adreça i el telèfon de l'autor/a o autors/es del cartell. Al guanyador li serà lliurat un premi en metàl·lic de 800 euros, en concepte de l'adquisició de l'obra premiada, previ lliurament de l'original i una placa honorífica que serà entregada durant el sopar dels premis Gueus.

Totes les obres presentades a concurs seran exposades al públic durant el carnaval i el guanyador ha d'acceptar la utilització del seu cartell com a imatge de les festes del carnaval de Reus 2011. A cada participant se li lliurarà un resguard que haurà d'exhibir en el moment de retirar l'obra , del 14 al 31 de març de 2011. Finalitzat aquest període les obres no recollides es consideraran pròpies de la FRAC.

El jurat estarà format per la Junta de la FRAC i pels membres de les colles assistents en l'elecció. Els seu veredicte és inapel·lable i en qualsevol cas pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits mínims de qualitat.  El veredicte del jurat només serà comunicat personalment i al guanyador del concurs, restant la resta dels participants en l'anonimat.

Les obres han de ser lliurades a la seu de la FRAC, plaça Morlius, 2 baixos, 43201 Reus (Baix Camp) del 22 de novembre de 2010 a l´11 de gener del 2011, de dilluns a divendres de 8:00 a 19:00 hores

L'organització vetllarà per la conservació de les obres presentades , però no es fa responsable de la pèrdua d'aquestes ni el seu deteriorament. Per altra banda, pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i la renuncia a tota reclamació legal.

Per més informació podeu adreçar-vos al telèfon 620858426 / 977317252 o enviar un correu electrònic a frac_reus@hotmail.com /Font