Sessions de Debats del 30è Aniversari d´AAVC #conferencies

L'AAVC: una cosa en comú

Sessió amb expresidents i membres de la direcció de l'AAVC que, junt als actuals responsables, servirà per presentar públicament les activitats del 30è aniversari de l'entitat i obrir el cicle de debats.  "AAVC: una cosa en comú" serà una sessió de memòria històrica de l'associació i de les seves actuacions tenint en compte que aquestes també permeten revisar els diferents moments del nostre context artístic dels darrers 30 anys. El debat intentarà situar el present i fer una prospecció sobre el sentit d'una organització professional dels artistes visuals.

30 de novembre de 2010, de 19:00 a 21:30 hores.
Auditori del MACBA

Ponents:

- Florenci Guntín, secretari general de l'AAVC: "30 anys d'AAVC".
- Joan Fontcuberta, fotògraf i president de l'AAVC: "d'ara endavant"

Participacions:

- Montserrat Soto, artista, exvocal de l'AAVC.
- Francesc Torres, artista visual, expresident de l'AAVC.
- Sergi Aguilar, escultor, expresident de l'AAVC.

Els debats del 30è aniversari de l'AAVC

Amb motiu de la celebració del seu 30è aniversari, i complementant altres activitats, l'AAVC organitza un cicle de debats que busca endegar un espai de reflexió col·lectiva entorn la nostra pràctica artística.

En aquesta primera edició, el cicle ve articulat entorn la noció de Comú, plantejada en relació a diferents vessants. D'una banda remet a la natura mateixa de l'associació, a recordar i subratllar que som un conjunt d'individualitats associades i treballant per a un interès comú.

De l'altre, el terme comú posa damunt la taula la noció de procomú (commons), que permet reflexionar entorn les transformacions de la producció intel·lectual i creativa en la societat del coneixement, situant-se com a un tercer vèrtex que obre i redefineix la dicotomia públic-privat en la que tradicionalment s'han articulat les reflexions i les polítiques de l'art.

I un tercer aspecte és que reforçar la idea de 'comú' en relació als artistes visuals permet un certa revisió del nostre 'sector', insistint en allò comú des d'on sorgeix el debat i la diferència dins l'art, en els nombrosos ponts que l'art estableix amb altres sectors productius, i recordant un aspecte fonamental: que la producció artística és un bé comú del conjunt d'una societat, i com a tal se l'ha de valorar i recolzar.

Un mapa de reflexió, doncs, que articulat de manera oberta ens pot permetre debatre diferents qüestions de present i futur de la nostra pràctica, des d'aspectes organitzatius a la seva dimensió legal, econòmica i productiva, o la mateixa conceptualització de la figura de l'artista, del seu espai social, i de les polítiques culturals que hi venen associades.

Programa

Les dades i llocs s´anunciaran a la microsite creada per l anviversari http://30anys.aavc.net/

- Comú #2: "Imatges i economies de l'artista": Sessió entorn les formes econòmiques de l'art i de l'artista, entenent que aquest debat s'arrela en la dimensió econòmica alhora que en posicionaments estètics i polítics. Alguns aspectes que es poden posar damunt la taula son la "sostenibilitat" dels actuals models econòmics, la noció de "recerca artística" com a reflexió entorn el tipus de coneixement de l'art i els seus vincles amb l'àmbit empresarial o acadèmic, o els desplaçaments en el seu imaginari social.
· coordinador de la sessió: Octavi Comeron

 - Comú #3: "Les lleis de l'art": Sessió entorn l'àmbit legal de la pràctica artística i els seus nous reptes davant les formes canviants de producció, distribució i exhibició en la societat del coneixement. Algun dels aspectes que es poden plantejar és com interpretar el trinomi públic-privat-comú, etc.
· coordinador de la sessió: Daniel G. Andújar

- Comú #4: "Què és una política cultural?": Sessió on debatre les polítiques culturals de les administracions públiques, que podria posar èmfasi en quins son els principis des dels quals aquestes polítiques es defineixen (quina és la seva concepció de cultura, quina ha de ser la funció les administracions i institucions públiques en el suport als creadors, quins han de ser els protocols de relacions i les formes de diàleg amb aquests, etc.).
· coordinador de la sessió: Rubén Martínez

- Comú #5: “Què és una política cultural?”: Sessió on debatre les polítiques culturals de les administracions públiques, que podria posar èmfasi en quins son els principis des dels quals aquestes polítiques es defineixen (quina és la seva concepció de cultura, quina ha de ser la funció les administracions i institucions públiques en el suport als creadors, quins han de ser els protocols de relacions i les formes de diàleg amb aquests, etc.).
· coordinador de la sessió: Rubén Martínez

- Workshop Comú: Com a Epíleg dels debats, es durà a terme un workshop a Hangar amb tots els associats que vulguin participar, on es revisi el material generat i es treballin opcions d’elaboració i publicació (amb possibilitat d’incloure nous continguts). De fet, els vincles entre producció artística, elaboració teòrica i formes d’edició-publicació és un aspecte sovint mencionat com un dèficit del nostre teixit artístic.

Totes les sessions s'enregistrarien en video, i també es pot demanar als convidats material de referència que vulguin aportar.

Per a més informació:
http://www.aavc.net