Es constitueix l'equip que impulsarà el Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya

 • · Aquest comitè desenvoluparà els programes arquitectònic, de col·leccions i de comunicació del Museu i en definirà la política d'adquisició i la conformació d'un fons
 • · Actualment s'està finalitzant la primera fase d'adequació de l'antiga fàbrica CACI, a Badalona, que serà la seu del Museu
 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i l'Ajuntament de Badalona, juntament amb la Comissió del Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya –integrada pels agents més representatius del sector i encarregada de la redacció del Pla director del Museu–, han decidit constituir un equip de comissaris amb l'objectiu d'impulsar del Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya.
 
El Comitè de comissaris està integrat per Carles Santamaria, secretari general de la Federació d'Institucions Professionals del Còmic (FICOMIC); Felipe Hernández Cava, en representació de la Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC), i Antoni Laporte, director d'ARTImetria, la consultoria cultural que va coordinar la redacció del Pla director del Museu.
 
 • Les funcions de l'equip de comissaris seran el desenvolupament dels programes arquitectònic, de col·leccions i de comunicació del Museu, seguint les línies estratègiques definides en el Pla director. 
 • El Programa arquitectònic desenvoluparà el programa funcional plantejat en el Pla director adaptant-lo a la seu definitiva del Museu: l'antiga fàbrica CACI de Badalona.
 •  El Programa de col·leccions definirà la política del Museu en els aspectes relacionats amb l'adquisició, la conservació i la documentació. 
 • El Programa de comunicació establirà les accions encaminades a difondre i promoure el Museu entre els diferents públics.
 
Una de les principals tasques del Comitè de comissaris serà la definició de la política d'adquisició i la conformació d'un fons; en aquest sentit ja s'han iniciat els contactes amb artistes i col·leccionistes.
  
Rehabilitació de la futura seu

Pel que fa a les obres de rehabilitació de l'antiga fàbrica CACI, l'Ajuntament de Badalona està treballant en la finalització de la primera fase de consolidació i preparació de l'edifici segons la proposta de l'equip d'arquitectes Espinet/Ubach. Aquesta intervenció manté les virtuts constructives i la imatge històrica de l'edifici, subratllant els elements distintius de la seva estructura: formigó armat i lloses de forjat, mètode Hennebique. 

S'han sanejat i reforçat l'estructura de pilars i forjats, els murs de càrrega i les parets de fàbrica, adequant-los a les exigències dels nous usos, implementant mètodes de construcció tecnològicament avançats que han de permetre conservar la imatge original. Les cobertes –no originals i molt malmeses– s'han substituït recuperant les encavallades originals en la majoria de la seva superfície.
 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació destinarà 290.000 euros a la segona fase de consolidació i preparació de l'edifici, que consistirà en l'elaboració del projecte arquitectònic executiu de l'adequació de l'interior de l'antiga fàbrica CACI com a museu.
 
El pla director del Museu

El mes de gener de 2010 es va presentar el Pla director del Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya. El centre vol esdevenir un espai de referència internacional en el món del còmic i la il·lustració, i aplegarà, a més d'una col·lecció àmplia d'obra gràfica representativa de la il·lustració catalana, una mostra dels autors i de les publicacions internacionals de reconegut valor artístic i cultural.
 
La col·lecció del Museu estarà formada per:
 

 • Obra gràfica original de còmic i il·lustració en qualsevol suport de les primeres dècades del segle XIX fins a l'actualitat.
 • Obra d'autors nacionals i internacionals.
 • Obra editada a Catalunya i a l'Estat espanyol.
 • Obra editada a l'estranger i traduïda al català i/o castellà.
 • Edicions dels diferents gèneres de la il·lustració i del còmic en qualsevol suport publicades a Catalunya des del segle XIX fins a l'actualitat.
 • Col·leccions de publicacions: revistes satíriques, revistes d'historietes, àlbums, publicacions periòdiques, premsa, enciclopèdies, catàlegs, etc.
 • Obra original i publicacions que es considerin fonamentals per a la història del còmic i la il·lustració.
 
El Pla director preveu que el museu tingui una exposició permanent que faci un recorregut històric de l'evolució del còmic i la il·lustració i també un programa d'exposicions temporals complementàries. L'espai expositiu, a més de les obres originals, disposarà de recursos interpretatius i museogràfics com ara les reproduccions, el 3D, recreacions i audiovisuals.

Entrades populars