Una exposició sobre Joanot Martorell clou a València el 600è aniversari del seu naixement

El sis-centè aniversari del naixement de Joanot Martorell, autor del 'Tirant lo Blanc', es clausura a València amb l'exposició 'Joanot Martorell. La tardor de la Cavalleria', comissariada per Eduard Mira i Christian Beaufort. L'exposició, que ocuparà el centre del Carme fins el 13 de març de 2011, evoca l'ambient cavalleresc que va inspirar el Tirant, amb cent trenta-dues peces (armadures, tapissos, espases…) de l'època procedents de vint-i-tres centres europeus.

Entre les peces més notables hi ha una armadura del 1450, la més completa que es conserva a tot el món, feta a la mateixa armeria que la de Martorell; l'espasa del rei d'Hongria; i un tapís que reprodueix un dels passatges de la guerra de Troia, protagonitzat per Aquil·les, del museu catedralici de Zamora.

L'exposició ofereix una visió impressionista de la vida de Joanot Martorell, explica Eduard Mira, que proposa l'exposició a partir de tres ciutats que representen tres etapes de la vida de Martorell: València, on va viure i es va formar; la cort de Westmister, que visità per l'honor de la seva germana Damiata; i Nàpols. /Font


Entrades populars