Convocatòria tallers a Can Xalant (Mataró)
Fins el 15 de febrer de 2011 es pot presentar la sol·licitud per llogar un taller a Can Xalant, disponible a partir del dia 1 de març del 2011.

La convocatòria està oberta a tots els artistes visuals o col·lectius que ocasionalment necessiten un taller per desenvolupar un projecte o un encàrrec específic, artistes joves en vies de professionalització que els cal un taller o artistes que s’instal·len temporalment a Mataró.

- Prestacions: Taula de treball, presa de corrent elèctric i de xarxa, pica d’aigua i calefacció. Els artistes o col·lectius amb un estudi llogat tenen la possibilitat d’utilitzar puntualment (dins dels horaris i les condicions marcades pels responsables del centre) dels recursos i equipaments multimèdia.

- Dimensions i preu del lloguer: Un taller de 30m2: 90€/mes

- Com es fa la contractació: Es farà un contracte de sis mesos renovable a un màxim de dos anys. El contracte entrarà en vigor l'1 de març del 2011.

- Documentació que cal presentar:

1. Fotocòpia del DNI o passaport.

2. Currículum vitae.

3. Documentació d’obra recent.

4. Proposta de treball a desenvolupar durant la residència.

Tota la documentació ha de presentar-se en un dossier gràfic en format PDF; els artistes que treballen en vídeo podran presentar un DVD o els links necessaris per poder-los visualitzar; els artistes que treballen en projectes per Internet hauran de presentar un directori web.

- On s’ha d’enviar aquesta documentació: Tota la documentació que es demana s’ha d’enviar a: info@canxalant.es

- Com es fa la selecció: la selecció serà realitzada pel Consell de Direcció de Can Xalant format per: Domènec (artista visual), Cristina Riera (gestora cultural), Xavier Arenós (artista visual), Pilar Bonet (crítica i comissaria d’exposicions), Gisel Noé (Cap de cultura de l’IMAC de l'Ajuntament de Mataró), Delícia Burset (coordinadora d’activitats de Can Xalant) i Pep Dardanyà (director de Can Xalant).

El resultat de la selecció es farà públic a la pàgina web de Can Xalant a finals de febrer de 2011.

Carrer Francesc Layret, 75
08302 Mataró
Tel.: 93 741 22 91

Entrades populars