Convocatòria projectes Aparadors i Pantalles (ACVic)Aparadors i Pantalles és un projecte impulsat per ACVic Centre d'Arts Contemporànies que, mitjançant la convocatòria oberta i la invitació, planteja activar noves propostes pensades per fer ús d’una part de la façana de vidre de l’espai del Centre i alhora desenvolupin una versió del projecte per internet. Des de l’espai web acvic.org s’allotjaran els diversos projectes que formin part del programa. La concreció formal d’aquests projectes es planteja per aquests dos espais (físic i virtual) amb les adequacions tècniques que cadascun d’ells requereix.

Els projectes han de desenvolupar algun del aspectes suggerits pels següents termes interrelacionats: dades i territoris – analògic i digital – espai físic i espai virtual – textos i hipertextos – stops & motions – cortines i bàners – visualització de dades i textos en context – mapes i cartografies – dades i analogies – narracions i dates – informació i contrainformació – gràfiques i ciutats.

Els projectes que formen part d’Aparadors i Pantalles ho fan des de la temàtica oberta i recullen algun d’aquests conceptes complementaris entre si, a partir de la relació inicial suggerida per –dades i territoris–, per tal de ser visualitzat des de la façana del vidre i des de l’espai web a través de la pantalla.

Convocatòria Oberta:

ACVic obre una convocatòria per al programa Aparadors i Pantalles per a desenvolupar-se al llarg de 2011.

adreça a creadors de diverses disciplines que desenvolupin projectes i que vulguin adaptar-se a la demanda de posar en relació el concepte de –dades i territoris–. Dades com a unitats de significació en brut que requereixen de ser contextualitzades en un territori específic. Aquest territori que ha d’incorporar el projecte no ha de cenyir-se al context en el que està ubicat el Centre d’Art sinó que pot fer referència a qualsevol lloc (població, barri, paisatge o context determinat). La relació dades i lloc ha de quedar clarament especificada. La temàtica i el context a que es faci referència són oberts.

Recursos:

Els projectes seleccionats tindran una dotació de 1.000 euros en concepte d’honoraris per a la realització del projecte. El centre es farà càrrec de la producció total o parcial en funció del pressupost que no podrà excedir de 2.000 euros. ACVic oferirà el suport tècnic per a la implementació del projecte a la web.

Comitè de selecció:

Ignasi Aballí, Tere Badia, Mery Cuesta, Núria Enguita i Ramon Parramon
Convocatòria oberta fins el 6 de febrer de 2011
 
Informació i contacte:
 
T. 93 885 37 04

Entrades populars