La Web 2.0 al Sector Cultural


Emma Giné, Comunicadora, Relacions Públiques i Historiadora de l'Art.

Els nous mitjans de comunicació social: facebook, twitter, youtube, flickr, blocs, wikis i altres xarxes estan transformant la manera en que les persones accedeixen a la informació cultural. Cada vegada més es decideixen els museus i les exposicions que es visitaran o els llibres que es llegiran en funció de la informació que es pot trobar a la web 2.0. El fet que les xarxes socials no tinguin fronteres permet a les entitats culturals donar a conèixer, promocionar i mostrar els seus artistes, fons de col.lecció, exposicions, activitats en els mercats internacionals, cosa que seria gairebé impensable en el món analògic anterior.

Malgrat que hi ha un interès creixent del sector cultural per estar present a les xarxes socials, en el cas de les galeries d’art no aprofiten tot el potencial que aquestes noves tecnologies els poden oferir. Segons l’estudi realitzat pel portal cultural www.dosdoce.com “La visibilidad de las galerías de arte en Facebook”: 
  • La meitat de les galeries són a Facebook, però, degut a la seva escassa activitat en aquesta xarxa i la manca de fotografies sobre les obres, el número de seguidors acostuma a ser bastant baix, entre 300 i 500, comparat amb els més de 3.000 que tenen moltes galeries europees i americanes, que interactuen a diari. 
  •  El % és encara més baix per a les galeries que mostren els seus artistes a Flickr, o que tenen un canal propi a Youtube
  • Per últim, la presència a Twitter és gairebé nul.la desaprofitant el contacte amb els periodistes culturals, col.leccionistes d’art, historiadors i persones interessades que consulten aquesta xarxa per trobar-hi les darreres informacions sobre el sector.
Una de les principals causes d’aquests resultats és el desconeixement de la cultura 2.0 que produeix un rebuig precipitat. Els responsables de les galeries d’art haurien de reflexionar sobre aquest nous mitjans socials, per trobar la millor manera de comunicar-se, interactuar i arribar a un número de públic cada cop més ampli: potencials col.leccionistes, compradors, artistes, periodistes, altres institucions culturals … La Web 2.0 esdevé clau per a l’estratègia de comunicació cultural del present i del futur.


Llegir més articles d'opinió d'Emma Giné.

Comentaris

Entrades populars