APAMAR. Gràfiques, mètriques i polítiques de l'espai

APAMAR. GRÀFIQUES, MÈTRIQUES I POLÍTIQUES DE L'ESPAI
24.03.2011 - 04.06.2011

Exposició amb la participació de: Mona Fawaz/Ahmad Gharbieh/Mona Harb,
Sara Nelson Wright, Torolab, Isaki Lacuesta / Isa Campo,
Stalker/Primavera Romana, Guifi.net, Hackitectura, Iconoclasistas

Inauguració 24.03.2011 a las 19.30h

Lloc: ACVic. Sant Francesc,1. Vic

"Apamar. Gràfiques, mètriques i polítiques de l'espai" és una selecció
de propostes que des de les pràctiques artístiques, l'arquitectura, el
disseny o l'activisme intervenen a la ciutat. Totes coincideixen a
proposar alternatives a les formes més convencionals de representació
de l'espai, a la manera d'interpretar-lo i de viure-hi. Alguns dels
treballs revelen situacions conflictives latents al territori i
generen mapes que contribueixen a interpretar-les. D'altres es
refereixen a processos socials autogestionats que utilitzen la
cartografia per activar estratègies col·lectives, construir una xarxa
i cercar sistemes alternatius per als ciutadans.

"Apamar" significa 'mesurar a pams', però també 'conèixer a fons'. El
fet de mesurar a pams, de tenir consciència de dominar una tècnica,
una circumstància o una situació, comporta la necessitat de tenir un
coneixement subjectiu del context. L'exploració del territori, la
cartografia crítica, la selecció i la visualització de dades, el
tractament de la informació o la construcció col·lectiva són aspectes
que tenen a veure amb la subjectivitat i alhora amb la socialització
de l'espai.

Els projectes participants en l'exposició, alguns ja tancats i
d'altres en procés, tracten les diverses qualitats intrínseques dels
mapes geogràfics; experimenten amb aquest mitjà aparentment
convencional, fidels a alguns dels seus atributs principals com ara la
precisió, la utilitat i l'objectivitat intencionada, i creen nous
models des d'una perspectiva crítica, amb l'objectiu de proposar
estratègies alternatives. Apareixen com a reacció a diverses
situacions que demanen una reflexió i una resposta activa al seu
voltant, que es materialitza mitjançant formats ben variats. En
conjunt, esdevenen eines clarament polítiques que serveixen per a
assenyalar i visualitzar espais en una situació de conflicte i que, en
determinats casos, activen processos col·lectius tot assajant noves
tàctiques que permeten als ciutadans intervenir en l'articulació de
l'espai social.

En aquest sentit, "Beirut: Mapping Security", de Mona Fawaz, Ahmad
Gharbieh i Mona Harb, analitza els nombrosos tipus de mesures de
seguretat que s'han establert al municipi de Beirut com a conseqüència
dels conflictes armats que el país ha anat vivint des dels anys 1970.
El mapatge visual que presenta Sara Nelson Wright dels viatges de sis
persones a Brooklyn, "Locations and Dislocation", és una reflexió
sobre els efectes de l'ennobliment i l'expansió urbanes. A "LRPT (La
región de los pantalones tranfronterizos)", el col·lectiu Torolab fa
visible la mobilitat transnacional dels habitants de les ciutats de
Tijuana i San Diego. Isaki Lacuesta i Isa Campo visiten "Llocs que no
existeixen" i ens proporcionen una mirada sobre la realitat d'uns
llocs que han desaparegut de Google Earth perquè són àrees protegides.
"Geografie dell'Oltrecittà" i "Agroculture nomadi", de Stalker /
Primavera Romana, són projectes que generen i comparteixen el
coneixement social i la sensibilització sobre les transformacions
urbanes, mentre que "Guifi.net" a diverses ciutats espanyoles, "Mapeo
colectivo" de Iconoclasistas a Buenos Aires i "Mapping the Commons,
Athens" de Hackitectura.net ens impulsen a la participació amb
l'objectiu de crear i compartir recursos comuns.

Aquesta exposició forma part del Programa Expo d'ACVic Centre d'Arts
Contemporànies, i és una proposta de Maral Mikirditsian, Ramon
Parramon i Laia Solé.

Per a més informació:
T. 00 34 93 885 37 04
info@acvic.orgwww.acvic.org

ACVIC Centre d'Arts Contemporànies | C Sant Francesc, 1 E-08500 Vic
T.*34 938 85 3704 | info@acvic.org

Entrades populars