'Berlín Hermannplatz' de David Rovirola a Girona

Durant la seva estada a Berlín David Rovirola va pintar cada dia un petit dibuix. El que només era una forma de mantenir una rutina i un diàleg amb ell mateix, es va anar convertint en un diari en imatges molt personal i de la ciutat. Pas a pas i per les circumstàncies, es va convertir en un llibre primer i una exposició de pintures.


Berlín Hermannplatz / Diari en Imatges
de David Rovirola

Del 18 al 27 de març
Casino de Girona
C/ Albereda, 9 / Girona

Entrades populars