Editen una guia de torres de guaita del Maresme

El Consorci de Turisme Costa de Barcelona - Maresme recull en una guia
la cinquantena de torres de guaita i castells que hi ha a la comarca.
El litoral maresmenc va arribar a ser conegut com la costa torrejada
per la proliferació de torres de guaita i castells que s'hi van
construir entre els segles XVI i XVII com a talaies de vigilància i de
defensa dels pirates i els corsaris. Actualment, encara se'n conserven
55. Avui dia les torres que encara estan en ús formen part de masies o
d'edificis que poc fan pensar en pirates o bandolers, però que, sens
dubte, són un vestigi important d'aquella època. L'opuscle, que es pot
trobar a les oficines d'informació turística del Maresme, aporta una
imatge i informació de cadascuna de les torres per atreure l'interès
del possible visitant. De cada edificació se n'explica breument la
ubicació, si se'n pot visitar l'interior o no i les seves
característiques. /Font

Entrades populars