Els monestirs medievals del Maresme #llibres #patrimoni

Ha sortir publicat, en forma de llibre, en número 93 de la revista "Felibrejada", que publica el Grup d'Història del Casal de Mataró, i que tindrà a partir d'ara una caràcter annual.

Aquest número, que coincideix amb la cel.lebració dels 25 anys d'aquest grup mataroní d'investigació històrica, presenta un caràcter totalment innovador; en ell apareixen publicades les actes de les IV Jornades d' Història i Arqueologia Medieval del Maresme, que van tenir lloc del 10 al 24 de novembre de l'any 2007, dedicades als monestirs -enguany han tingut lloc a Argentona les V Jornades- però, i això és la innovació, en format digital, en forma de disc, mentre que el el llibre hi trobem un resum de les ponències i comunicacions presentades.

El disc conté també les tertúlies de tema històric que han tingut lloc
a Mataró Ràdio, un vídeo sobre l'aniversari de l'estendard de Ripoll
dissenyat per Josep Puig i Cadafalch i una galeria d'imatges de les
diferentes sessions de les Jornades. Realment, és d'agraïr. Tant més
d'agrair quan les ponències i comunicacions presenten un gran interès,
fruit de la tasca de diversos investigadors que l'has darreres dècades
han dedicat els seus esforços a un món tan complexe com és el de
l'Edat Mitjana. Les ponències presentades ens donen una visió general
del món monàstic medieval, tant en l'àmbit de Catalunya com en el de
la comarca del Maresme, mentre les comunicacions es divideixen en dos
grups: les que estan dedicades al món monàstic en sí, i les que
tracten diversos temes d'història i arqueologia medieval i moderna.

No hem d'oblidar que la religió té una gran importància en la vida
medieval, i ho impregna tot; el monestir era una peça fonamental en
aquesta concepció del món i en aquesta forma de vida. Com diu Joan F.
Cabestany: La fundació d'un monestir no va tenir com a finalitat,
només, ésser un centre d'acollida espiritual pels seus monjos, sinó
que també era una institució amb finalitat social, la qual tenia com a
finalitat la cristianització del territori del seu entorn i que, a la
vegada fos un centre de conservació y difusió de la cultura. (J. F.
Cabestany: "El monestir medieval en la Catalunya Vella", dins Actes de
les IV Jornades...pàg. 11).

Diversos autors: IV jornades d'Història i Arqueologia Medieval del
Maresme. Revista "Felibrejada", núm 93. Editat pel Grup d'Història del
Casal, Mataró, 2011. /Font

Entrades populars