L'obra de Grau Garriga a la Canals Galeria d'Art

Amb motiu del 82 aniversari de l'artista més internacional nascut a
Sant Cugat, Josep Grau Garriga, s'ha exposat novament la seva obra a
diferents indrets del país. La iniciativa ha estat promoguda per la
Canals Galeria d'Art, que des de els anys 60 exposa regularment l'obra
d'aquest important artista català.

Aquest any 2011, per tant, tindrem l'oportunitat de veure novament
l'obra de l'artista de Sant Cugat que des de fa anys viu a França.
Presentat pel crític Arnau Puig, el mes de maig i juny es podrà veure
l'obra tèxtil a la Fundació Penedès, de Caixa Penedès a Vilafranca,
aquesta mateixa exposició s'exposarà al Museu del tapis contemporani
de Sant Cugat de setembre a desembre. El mes de abril- maig a la
Galeria Miquela Nicolau de Felanitx –Palma de Mallorca- dibuix i
pintura en l'expo "Dues ribes" amb artistes de les Illes i de
Catalunya, exposició que també s'exposa a la Canals, galeria d'art en
mes de desembre

Canals Galeria d'Art
Carrer de la Creu, 16
Tel/Fax: 93 675 49 02
08172 Sant Cugat -Barcelona-
galeriacanals@canals-art.com
http://www.canals-art.com

Entrades populars