Beca per a la producció i exposició d’un projecte de vídeo a Can Xalant

Convocatòria d'adjudicació d'una beca per a la producció i exposició d'un projecte de vídeo. 2011

Can Xalant, Centre de creació d'arts visuals i pensament contemporani de Mataró i la Fundació Suñol de Barcelona convoquen conjuntament un concurs per adjudicar una beca de producció i exposició d'un projecte de vídeo.

La convocatòria es regirà per les següents bases:

1] Participació
La participació en aquest concurs està oberta a tots els/les artistes visuals residents a Catalunya.

2] Durada del projecte
A principis del mes de juny de 2011 es farà públic l'artista seleccionat/da que haurà de produir el projecte guanyador des del mes de juny de 2011 fins el mes de març de 2012.

3] Condicions
L'artista guanyador disposarà d'un espai de treball i la possibilitat d'utilització dels recursos i dels equipaments de Can Xalant, tant d'edició com de postproducció. L'ús d'aquest espai i dels equipaments tindrà com a màxim un valor de 2.000 €, segons les tarifes habituals del centre. En el cas que el projecte guanyador superés aquest límit, l'artista hauria d'aportar la diferència. (veure llistat i tarifes a www.canxalant.org).

És imprescindible que en el projecte s'especifiqui els equipaments necessaris per a la seva producció, edició i postproducció i també un programa i un cronograma de realització.

Si el projecte presentat ja ha estat becat per altres institucions s'haurà d'explicar i justificar tot el procés i la quantitat de diners rebuts.

L'artista guanyador disposarà d'una borsa de diners en efectiu de 2.000 € per a despeses de producció, desplaçaments, dietes i honoraris. Aquests diners seran gestionats directament per l'artista. Al finalitzar el projecte s'hauran de justificar amb les corresponents factures.

El resultat final, sigui un document audiovisual únic o una vídeo instal·lació, serà exposat a l'espai Nivell Zero de la Fundació Suñol durant el 2012. La Fundació Suñol es farà càrrec de la difusió pública de l'exposició i de l'adequació de la peça a l'espai. Així mateix, editarà una publicació, en format DIN A–5, amb un màxim de 12 pàgines, com a document del treball realitzat.

4] Presentació
Els/les artistes visuals interessats/des en participar en aquest concurs hauran d'enviar la seva sol·licitud en format Pdf a Can Xalant amb la següent informació:

• Butlleta d'inscripció adjunta.
• Escaner del DNI o passaport.
• Dossier gràfic o documentació de l'obra recent.
• Currículum vitae complet.
• Projecte detallat del treball a desenvolupar i programa de realització

5] Calendari
El termini de presentació de la documentació per a la selecció finalitza el divendres 20 de maig de 2011 a les 20h. És imprescindible notificar la tramesa a: comunicacio@canxalant.com
Can Xalant i la Fundació Suñol comunicaran el resultat de la selecció a tots els sol·licitants i faran pública la decisió a través de les respectives pàgines web.

6] Selecció
La comissió de selecció estarà formada per:
Sergi Aguilar, director de la Fundació Suñol, Domènec, artista visual, Cristina Riera, gestora cultural, Xavier Arenós, artista visual, Pilar Bonet, crítica d'art i comissària d'exposicions, Gisel Noè, Cap de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, Delícia Burset, coordinadora d'activitats de Can Xalant i Pep Dardanyà, director de Can Xalant.

7] Acceptació de les bases i de la resolució del jurat
La participació en aquest concurs comporta l'acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a Can Xalant i la Fundació Suñol es puguin produir posteriorment.


Descarregar bases en pdf i butlleta d'inscripció>


Can Xalant
Carrer Francesc Layret, 75
08302 Mataró
Tel.: 93 741 22 91
info@canxalant.es | info@canxalant.com
www.canxalant.org

Entrades populars