Demanen mentalitat d’Estat per part del CONCA a la Comissió de Cultura

Durant la compareixença del president del Consell de les Arts (CONCA),
Francesc Guardans, el diputat independentista, Toni Strubell, ha
demanat l'adopció d'una mentalitat d'Estat en el seu capteniment
institucional. Strubell ha apuntat que la consolidació a Catalunya
d'una institució equivalent al Council of the Arts o Consell de les
Arts, seguint el model britànic o quebequès, "ha de fer-se amb ambició
i assumint plenament el dèficit que pateix una cultura nacional sense
Estat".

Strubell ha recordat que l'any 2009, l'actual Conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, demanava l'aplicació d'anàlisis "sistèmics" i
globals, des del punt de vista nacional, i que "les institucions
públiques de la cultura catalana no es poden inhibir d'aquesta
obligació". En aquest aspecte Strubell ha explicat que el foment de la
creació que s'ha de promoure des del CONCA ha de veure's fonamentat en
un pressupost "ambiciós". En aquest sentit ha recordat que
l'equivalent del CONCA a Irlanda, l'Arts Council of Ireland, té un
pressupost de 65,2 milions d'euros, després d'una reducció del 5%
respecte del pressupost anterior per al 2011. A Catalunya, en canvi,
amb un 40% més de població que la República d'Irlanda, el CONCA té un
pressupost de 15 milions d'euros, és a dir, menys de la quarta part.

Strubell ha demanat per tant, que "el CONCA es rebel·li a una dinàmica
que castiga la cultura catalana" i ha reclamat també "ambició per tal
que a mitjà termini el CONCA pugui gaudir del pressupost que pertoca a
una cultura nacional a qui encara manca estat". Finament ha mostrat la
seva desconfiança de que CIU estigui a l'alçada d'aquesta
responsabilitat "donada la seva tradicional desesma per l'àrea de
cultura".

Entrades populars