Perspectives llatinoamericanes a la Sicart de Vilafranca

CICLE: PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS
Alejandra Alarcón (1976 – Cochabamba, Bolivia)

Deixar de banda la velocitat per donar lloc a la quietud i el silenci.
Ordenar els fragments i construir una plataforma on es reflecteixi el
que fins ara s'ha recollit, format i deformat. La pausa en el caminar
és com el preàmbul al nou camí pel qual es vol transitar, les noves
formes que es vol buscar, els nous paisatges pels quals es vol volar.

És així que el projecte de la residència podria ser el moment per
preparar-se a donar, una altra vegada, un salt. En aquest sentit
voldria que el projecte residència taller sigui una experiència de
revisió, reciclatge, així com també de recerca de trajectes dins del
camí fet. L'experiència en una residència significa: instal·lar-se en
un context diferent i tot el que això implica, pensar i repensar,
descobrir altres espais - temps geogràfics i humans, mirar de nou,
revisar el propi treball, refrescar els sentits, i a partir de tot
això generar obra i veure que passa. En aquest veure que passa... vaig
pensar en la "Distància adequada" com a títol per a aquesta
experiència artística.

La distància adequada per percebre l'esdevenir, des d'un altre lloc.
La distància adequada per jutjar, oblidar, negociar, equilibrar,
perdonar, tocar.
Deixar. La distància com a temps, com respiració. L'obra com la vida,
el veure's a través de l'obra amb la distància adequada. En aquesta
residència taller exposició es tractarà de reflexionar a nivell visual
sobre aquestes preguntes. L'aquarel·la com a mitjà immediat que permet
esbossar línies de pensament. Vull revisar la meva producció, trobar
noves lectures de la mateixa, treballar de nou, a partir de preguntes
que neixen del visual.

RECORREGUT ARTÍSTIC

El meu treball artístic visual té a veure amb reciclar els rols
assignats dels contes infantils. M'interessa re-interpretar i posar en
dubte, desvetllar i desemmascarar, els valors morals que aquestes
històries tracten de consagrar com a veritats universals. El treball
que he realitzat els dos últims anys toca aquests temes des d'una
iconografia precisa, la dels contes infantils, com la Caputxeta
Vermella, Barba Blava, Ventafocs, La princesa i el gripau, Blanca
Nieves i Rapunzel. Les diferents sèries exploren en variades
direccions la possibilitat de trobar-nos amb els desitjos reprimits de
les nenes dones, amb el poder que soterradament es va mostrant en
invertir, distorsionar, barrejar, juxtaposar i recompondre la imatge
femenina que és plantejada en els contes i emulada en la quotidianitat
inadvertidament.

L'última sèrie que vaig començar a treballar l'any passat, té a veure
amb el món simbòlic de les relacions de parella. L'imaginari que es
construeix en els rols de víctima i victimari que s'alternen per poder
complir el pacte que van fer, encara que ja no hi hagi amor. Ferits,
morts, buits, continuen junts. M'interessa representar un món de
personatges que sobreviuen a la seva forma inicial construint una
altra, personatges que negocien la tragèdia amb el seu desig de ser
d'una altra manera, personatges que camuflen el destí en noves formes
d'existir a partir de la distància.

Totes aquestes sèries segueixen en procés, les torno a abordar,
relacionar, connectar, filar; és un procés en el que els camins es van
construint i connectant en diversos nivells. Aquest treball en sèries
té un desenvolupament rizomàtic (referent al rizoma de Deleuze i
Guattari, és a dir, un model descriptiu o epistemològic en què
l'organització dels elements no segueix línies de subordinació
jeràrquica sinó que qualsevol element pot afectar o incidir en
qualsevol altre ). M'interessa construir una xarxa de conceptes pels
quals pugui transitar aleatòriament, amb múltiples sortides i
entrades. El procés creatiu que segueixo no és lineal, ni
jerarquitzat, hi ha múltiples connexions entre els conceptes que
tracto.

Inauguración, sábado 30 de Abril de 2.011, a partir de las 12 del mediodía.
Del 30 de abril al 4 de Junio de 2011.

GALERIA SICART
Carrer de la Font, 44
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)
tel. +34 93 818 03 65 cel.+34 629 23 75 60
fax +34 977 678 067
galeriasicart@galeriasicart.com
galeriasicart.com
Facebook: Galeria Sicart

Entrades populars