Canals-galeria d'art: Temporada 2011-2012

Avançament de la programació de la nova temporada de Canals-Galeria d'Art, 2011 -2012

Canals-Galeria d'art, en aquests temps de crisi, s'ha fet seu el lema –en temps de crisi, enginy- programant una temporada més oberta que mai a les propostes de difusió més noves, tant a nivell nacional com internacional, que coincideixen plenament amb les polítiques d'estímul dels professionals de galeries d'art que fa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Temporada 2011 – 2012

Es preveu que aquesta temporada ha de ser molt complicada per a les galeries d'art que encara resten obertes al país i en aquest sentit, la Canals de Sant Cugat del Vallès, que el proper mes de setembre complirà els 38 anys de la seva obertura, essent una de les galeries més antiga del territori català, vol continuar la seva tasca resistint i creient encara en el poder transformador que té l'art per a la societat del nostre temps.
 
Com a novetat de la temporada 2011–2012 cal destacar, l'últim trimestre d'aquest any, l'aposta encara més ferma per a la informació de les exposicions i activitats de la galeria a través d´Internet i de les diferents xarxes socials –pàgina web, Twitter, Facebook, Yotube...- utilitzant els idiomes català, espanyol i angles, amb la finalitat d'arribar a les llars de les persones interessades en adquirir art, tot promovent els artistes que questa galeria defensa des de Sant Cugat.

La galeria ha programat tot un seguit d'exposicions molt acurades que comencen el dia 1 de setembre amb l'ora de Grau Garriga i que a partir d'ara tindran una durada trimestral de més de vuitanta dies.

La Galeria promourà els seus artistes a d'altres indrets del país i participarà en fires d'art internacionals, mitjançant convenis amb administracions públiques i privades.
 
EXPOSICIONS

La temporada 2011-2012 comença amb una exposició de Grau Garriga, que commemora els seus 82 anys i es podrà veure a la Galeria del carrer de la Creu i també al Museu del Tapís Contemporani.

CONCURSOS

El setembre d'enguany es convocarà la XVIII edició de la Biennal d'Art Contemporani Català, que s'inaugurarà el mes d'abril de 2012  al Museu del Tapis Contemporani de la nostra ciutat i que després serà itinerant pel país.

Canals-Galeria d'art participa amb l'obra de l'artista Neus Colet en la Tardor de l'art, que fan les galeries d'art catalanes.

GALERIA D'ART ESPAI OBERT A LES ALTRES ARTS

Durant la temporada, la galeria oferirà  diferents activitats, unint les arts visuals amb les altres arts, activitats que ja realitza normalment, però que en aquesta temporada s'activaran mes.

També participarà en el cicle "Música a les galeries", amb la col·laboració del Club de Cultura TresC. Participarà en la Setmana de la poesia a Sant Cugat del mes d'octubre, tot presentant poetes actuals de les Illes Balears

Canals Galeria d'Art
Carrer de la Creu, 16
Tel/Fax: 93 675 49 02
08172 Sant Cugat -Barcelona-
galeriacanals@canals-art.com
http://www.canals-art.com