El futur Centre Nacional de Fotografia

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha presentat
aquest dijous davant un grup d'experts en fotografia l'estudi sobre
l'estat i les perspectives de futur del sector, un encàrrec que els va
fer l'anterior conselleria de Cultura per formular una proposta de
política pública general. En aquesta línia, l'Arts Council català ha
desaconsellat la creació d'un Centre Nacional de Fotografia en la seva
dimensió patrimonial. Segons l'estudi, hi ha diversos centres ja
existents que es podrien fer càrrec de la presència regular i estable
de fotografia. Així mateix, el CoNCA recomana redactar un Pla Nacional
de Fotografia, crear una Xarxa de Patrimoni i una Comissió
Professional del sector. /acn