Un nou espai d’art per als joves a Les Franqueses

Els joves artistes de les Franqueses tindran a partir d'ara un
emplaçament per exposar les seves obres: l'Espai d'Art Jove. La
cafeteria del Centre Cultural de Bellavista es convertirà en un nou
lloc d'exposicions, un espai d'expressió pels joves del municipi on
els artistes podran exposar les seves obres, ja siguin fotografies,
dibuixos de còmics, escultures o pintures. Aquesta iniciativa del
Servei d'Informació Juvenil Espai Zero neix amb l'objectiu que els
artistes siguin els protagonistes de tot el projecte a exposar.

Els autors podran desenvolupar la idea, la creació del material a
exposar i el propi muntatge, sempre amb el suport del Servei
d'Informació Juvenil, que ajudarà el jove artista a muntar les obres i
a difondre-les, ja que es realitzarà un fulletó informatiu amb les
dades de l'artista i les dades tècniques de l'obra a exposar. Segons
informa l'Ajuntament de les Franqueses, es podran exposar temàtiques
concretes: viatges, festes tradicionals, o qualsevol idea que vulguin
desenvolupar els joves artistes.

Podran exposar els joves creadors majors de 12 anys en alguna
disciplina d'art visual, i els menors d'edat amb autorització paterna.
Per exposar només cal omplir la butlleta de participació que hi ha al
Servei d'Informació Juvenil Espai Zero. Les mides de les obres a
exposar estaran delimitades per l'espai: quadres, màxim de 25 per 25
centímetres; còmics, dibuixos i fotografies, màxim de 20 per 30 cm.

http://www.naciodigital.cat/vallesoriental/noticia/11559/franqueses/crea/nou/espai/art/joves