El TSJC rebutja el recurs dels Amics del Museu que reclamava la propietat lleidatana de l'art de la Franja per usucapió

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no ha admès a
tràmit el recurs de cassació interposat per l'associació Amics del
Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal en contra la sentència en què
l'Audiència de Lleida va rebutjar reconèixer que Lleida era la
propietària legítima de 112 obres d'art sacre de la Franja, en litigi
entre Lleida i l'Aragó, pel dret d'usucapió, és a dir, "per la
possessió pacífica i continuada de les mateixes". La Sala civil i
penal del TSJC ha entès que l'entitat havia d'haver preparat el recurs
davant l'Audiència de Lleida abans de portar-lo al tribunal de
cassació, tràmit que hauria obviat en entendre que no era necessari
amb la nova Llei estatal d'enjudiciament civil. /acn

Comentaris

Entrades populars