Arqueoxarxahttp://www.mac.cat/Arqueoxarxa

Encapçalada pel Museu d’Arqueologia de Catalunya, la xarxa està integrada per museus d’arreu de Catalunya que gestionen el patrimoni arqueològic més important de les nostres terres, tant les col·leccions dels seus fons com els jaciments arqueològics que en depenen.
Actualment són membres de la xarxa:
Els objectius principals de la xarxa són la millora de la gestió de les col·leccions, la millora dels equipaments i el desplegament de programes de treball conjunt. Les actuacions que es duran a terme incidiran en la qualitat dels equipaments, de les pràctiques professionals i de les activitats i serveis; en la documentació i conservació de col·leccions, i en campanyes de difusió, entre d’altres.
La creació de la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya és una de les mesures previstes en el Pla de Museus de Catalunya, presentat l’any 2008.

Entrades populars