El canvi de nom del MNAC no serà possible sense l'acord del Parlament

A Pepe Serra li manca sentit de país i també de coneixement normatiu,
massa mancances per al director del MNAC; tot apunta a que es va fer
una mala tria. Segons explica Vilaweb, el canvi de nom de museu no es
podrà dur a terme sense l'acord del Parlament de Catalunya. El MNAC és
un museu definit com a nacional i per tant, segons la Llei de Museus
de 1990, qualsevol canvi en la seva denominació ha de ser aprovat per
la institució catalana. Això denota un desconeixement normatiu greu de
l'actual director del museu, cosa que no es devia tenir en compte en
el seu "atropellat" procés de selecció. la Comissió de valoració va
veure en el candidat un professional "amb la capacitat per a liderar
el canvi de paradigma que el MNAC ha d'afrontar en els principis del
segle XXI".

El novembre de 2011, el patronat del MNAC, presidit pel conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, en absència del president, Narcís Serra
-oncle del candidat-, va resoldre proposar el nomenament de Pepe Serra
Villalba com a director del MNAC, d'acord amb la proposta de la
comissió d'experts encarregada d'avaluar les candidatures presentades.

La comissió d'experts el va presidir Miquel Roca Junyent, president
dels Amics del MNAC en aquell moment, i actual president del MNAC, en
substitució de Narcís Serra, president del MNAC a les hores, qui es va
retirar del procés per motius personals.
El consell estava integrat pel director del Museu del Prado, la
directora del Museu Nacional - d'Espanya- d'Escultura, el director del
MACBA, la directora del Museu de Ceret, l'ex director del MNAC i el
crític Daniel Giralt-Miracle - aquest últim director gerent de la
Fundació Caixa de Catalunya entre el 1987 i el 1989, director del
MACBA del 1984 al 1994, i de l'Espai Gaudí del Centre Cultural Caixa
Catalunya del 1995 al 2000-.

Un cop es va assegurar que la direcció recauria sobre Pepe Serra,
Narcís Serra va comunicar al conseller de Cultura la seva renúncia a
la presidència del MNAC, relleu que va agafar Miquel Roca. A dirigir
el MNAC hi van optar 17 candidats (10 homes i 7 dones), dels quals 12
procedien de Catalunya, 4 d'Espanya i un d'un altre país europeu.
Entre aquests candidats hi havia set persones amb experiència com a
directors de museus i quatre de procedents de l'àmbit de
l'administració pública.

http://www.directe.cat/noticia/225151/canvi-de-cromos-i-cadires-per-escollir-pepe-serra-director-del-mnac

Entrades populars