Sotto Luce al MNAT de Tarragona #art

SOTTO LUCE
Apol·lo, llum i imatge

Del 27 d'octubre de 2012 al 3 de febrer de 2013

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Plaça del Rei, 5
43003 Tarragona
http://www.mnat.cat

Inauguració: Divendres 26 d'octubre a les 19:30 h

Horaris:

Laborables de 9:30 a 18 h
Festius de 10 a 14 h
Dilluns: tancat

Visites guiades: Tots els diumenges a les 12 h
(preu inclòs amb l'entrada del museu)

PRESENTACIÓ

La mirada de qualsevol museu arqueològic, per vocació innata i programàtica,
s'adreça sistemàticament cap al passat. Però no per quedar-s'hi, sinó per
instal·lar-lo en el present i per fer del document arqueològic –sigui quina sigui la
seva naturalesa– un instrument al servei de la societat actual, ajustat
conceptualment i formal a les seves necessitats i als seus requeriments.

Perquè això sigui així, cal explorar nous territoris i traçar nous camins cercant
fórmules que facilitin un serè encaix entre passat i present.

L'edició 2012 d'SCAN ens ha ofert l'oportunitat de concretar un nou/vell/bell
projecte, emprendre una nova "expedició" a la recerca d'una renovada
expressivitat conceptual i formal que vol despertar emocions i, també,
promoure reflexions. És, aquest, un terreny prou conegut pel MNAT, fruit d'una
llarga trajectòria. Ho és, també, per als creadors autors de la proposta –Ramón
Casanova i Jorge Egea (directors de l'equip The Crossing Lab) i Israel Ariño i
Xavier Mulet– els quals han generat un discurs plural i integrat en el qual
instal·lacions de càmeres obscures múltiples i imatges fotogràfiques es
fusionen per crear un ambient de reflexió sobre la llum i la imatge, partint de la
iconografia d'Apol·lo que es conserva al Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona.

Sotto Luce. Apol·lo, llum i imatge és un projecte que pivota entorn del fenomen
de la generació de la imatge en base a una especulació formal sobre la
transcendental figura d'Apol·lo i dels seus vestigis –però també la seva aura–
en la Tàrraco romana. Explorant en els límits d'allò fotogràfic, en el punt en el
qual la imatge pren cos mitjançant els treballs experimentals realitzats per
aquests quatre artistes en una complexa però serena combinació entre
fotografia convencional, hibridació fotografia/escultura, fotografia sense càmera
(cameraless photography), instal·lacions de càmeres obscures i elements
escultòrics, que permeten a l'espectador endinsar-se en el fenomen de la
imatge i interactuar amb ella.

És així com Sotto Luce. Apol·lo, llum i imatge esdevé una proposta. Una
proposta que, quasi imperceptiblement, activa el visitant cap una actitud
participativa, a la recerca de la "seva" llum, a l'encontre de la "seva" imatge.
Una proposta que dóna també, doncs, al patrimoni clàssic l'oportunitat de
seguir generant avui emocions i sensacions.

L'EXPOSICIÓ

SOTA LA LLUM D'APOL·LO
Ramón Casanova & Jorge Egea

Partint de l'escultura d'Apol·lo que conserva el MNAT (MNAT 470), ens
interroguem sobre l'essència de la imatge. Transitem els límits de la fotografia,
en les distintes densitats que s'estenen des del marbre, en el qual l'estàtua va
ser esculpida, fins la subtilesa del raig de llum que Apol·lo representa, que per
nosaltres és l'origen d'allò fotogràfic.

En les nostres obres ens hem aproximat a aquesta pregunta essencial de la
formalització de la imatge. Per això hem realitzat una sèrie d'experimentacions
de les quals es recull una narrativa final.

En primer lloc, una sèrie d'imatges sobre el rostre i les identitats que es
conserven en el propi MNAT, utilitzat in situ una càmera obscura construïda
expressament, que ens permet produir negatius en paper de 40x40 cm.

En segon lloc, ens hem plantejat de quina manera la llum pot incidir segons les
diferents materialitzacions del mateix cap del déu. Partint de la generació de
rèpliques, la característica principal de les quals és la matèria i la seva opacitat
o transparència, explorem la consistència d'allò matèric en la seva relació amb
la llum.

Posteriorment, la indagació de l'acció directa de la matèria travessada per la
llum sobre el material sensible ens ha portat a produir imatges de laboratori
sense càmera (cameraless photography), en les quals la imatge és fruit del
contacte directe de la matèria rígida de l'estàtua amb la matèria sensible del
paper fotogràfic.

El resultat d'aquestes experimentacions ha donat lloc a una doble generació:
un conjunt d'objectes que expliquen part del procés d'investigació formal, i les
imatges resultants d'aquest procés. Aquests objectes-màscares són pells,
capes de matèria, que han fet la seva particular transformació fins a descobrir
l'Apol·lo nu que conserven en el seu interior. Mentre que les fotografies
resultants, són la fixació sobre paper d'aquestes pells, filtrades per la llum que
travessa l'obscuritat de la càmera o del laboratori.

Per una altra banda, hem volgut recuperar l'aspecte tridimensional, i, fins i tot,
tàctil, de la visió i dels processos d'aparició de la imatge. Per això hem creat
dues tipologies d'instal·lació, que remeten a dos nivells de lectura diferent.

Un d'ells relliga la imatge a la materialització escultòrica, i a la pròpia forma del
cap de l'Apol·lo del MNAT. Consisteix en l'elaboració d'unes escultures-càmera
en la forma exterior de les quals s'interpreten el rostre del déu. Realitzades en
argila de diferents qualitats i utilitzant l'esmalt ceràmic per a configurar la seva
aparença final, aquest híbrid entre escultura i càmera obscura projecta en el
seu interior imatges a temps real de l'escultura original en marbre.

Com a contrapunt, una instal·lació amb 57 caixes metàl·liques cilíndriques de
34 cm de diàmetre, com a càmera obscura múltiple, a través de les quals es
projecta repetidament la imatge d'Antínous (MNAT 45406) – l'altre Apol·lo –,
que a la vegada impedeix la visió directa del mateix, per la qual cosa
l'espectador es troba davant la idea de la mediació de la càmera, que no és
altra cosa que la mediació de la nostra pròpia visió.

http://www.mnat.cat


Entrades populars