Restauren el mural gòtic de la basílica de Sant Feliu de Girona #art

El mural gòtic del segle XIV que presideix l'entrada sud de la
basílica de Sant Feliu de Girona ha recuperat en bona part el seu
color original. Una intervenció arqueològica ha permès eliminar restes
d'algunes intervencions que s'havien fet amb el pas dels anys i frenar
la degradació de la pintura, provocada principalment per inclemències
meteorològiques perquè el mural està a l'aire lliure.

El mural representa la Mare de Déu custodiada per Sant Narcís i Sant
Fèlix. La feina arqueològica -finançada pel Grup Mémora- també ha
permès saber amb quines tècniques i materials es va pintar aquest
tremp sobre pedra i descobrir alguns elements que havien quedat
ocults, com una greca feta amb pa d'or.

http://www.aragirona.cat/noticia/142159/restauren-el-mural-gotic-del-segle-xiv-de-lentrada-de-la-basilica-de-sant-feliu-de-girona