Financial Crimes al'EspaiDos de la Sala Muncunill #exposicions

"FINANCIAL CRIMES, POÈTIQUES EN L'ERA DEL COLONIALISME FINANCER" a
cura d'Ivan Mejia i que omplirà d'exposicions i activitats tot l'any,
a l'EspaiDos de la Sala Muncunill.

Dissabte 2 de febrer a les 7 del vespre a l'EspaiDos Muncunill (Plaça
Didó 3 amb carrer de la Rasa, Terrassa)

Entrada gratuïta.

http://www.ajterrassa.es/Front/dist_tercer_n/_WR882dvL5H2VWEZRmsDYL3WrQEBh2DibEnXil1S2zUoffo-nIrbXRk-0XTRhxrg4

Entrades populars