Exposició 'Bosquearte' amb obra d'estudiants valencians i mexicans #exposicions

Projecte dirigit i comissariat per Ana Tomás Miralles, sobre la
Investigació de l'estimulació primerenca mitjançant la imatge i
·lustrativa que s'exposarà a la Casa de Cultura de Quart de Poblet,
del 26 de març al 25 d'abril (inauguració 20h de dimarts). L'exposició
mostra il·lustracions realitzades per alumnes de la Facultat de Belles
Arts de València UPV i de Mèxic amb la col · laboració del Departament
de Dibuix i mitjançant conveni de col · laboració amb les empreses
Guarro-Canson, TotEnArt.com i l'Escola Infantil Príncep Valent. Les
obres serveixen per il·lustrar el llibre del mateix nom.

En aquest Projecte interdisciplinari els recursos gràfics són els
mediadors per permetre potenciar i estimular la capacitat cognitiva i
emocional en les diferent etapes infantils. Les tècniques utilitzades
són les de reproducció múltiple i fórmules mixtes d'intervenció sobre
suport paper (calcografia, serigrafia, xilografia, fotomecàniques,
transferències, plantilles, encunys, etc ...).

Un escenari expositiu protagonitzat per les textures fruit de
l'experimentació i investigació en el camp de la gràfica relacionades
amb les estratègies de creació per a la comunicació del missatge en el
món infantil. El nostre objectiu és ampliar els coneixements del
llenguatge expressiu-plàstic per tal de configurar i desenvolupar una
poètica personal aplicada al camp de l'expressió visual. Projectes
previs han estat premiats i exhibits fora de les nostres fronteres: al
Museu d'Art Virreinal de Taxco, a Mèxic DF i posteriorment es
realitzaran variants per a la seva mostra al Museu-Pinacoteca de
Colima i Varsòvia.

Seran exhibides unes 70 obres originals (de 39x37 cm.) D'alumnes i la
seva professora de la Facultat de Belles Arts de la Universitat
Politècnica de València. Intervenció a la sala com políptic (pàgines
soltes-estampes originals) sobre les parets de l'espai adjudicat i el
volum enquadernat-llibre en una vitrina tancada.

A nivell tècnic, es pretén aconseguir una correcta anàlisi processal i
metodològic en l'evolució del procés experimental, creatiu, etc., I
crear noves formes d'entendre el llenguatge del gravat.
En realitat, estudiar els procediments de reproducció múltiple més o
menys complexos i també utilitzar de diferents mitjans creatius amb
l'adaptació de recursos tecnològics actuals en l'elaboració d'imatges
practicant procediments mixtos d'estampació a color incidint en les
seves possibilitats expressives i estudiant processos, matrius i
suports alternatius així com tècniques i materials no tòxics, valorant
la importància del procés en la gènesi de l'obra. Experimentar amb
diferents tècniques i processos gràfics tant manuals com digitals des
del medi plàstic i des de les tècniques de dibuix.

Més informació:
http://onlineqdp.com:4545/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=2623&tipo=2&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca

Entrades populars