Francesc Abad: 'Estratègia de la precarietat' a Vic #exposicions

FRANCESC ABAD
ESTRATÈGIA DE LA PRECARIETAT
04.04.2013 - 15.06.2013

Projecte comissariat per Miquel Bardagil i Magdala Perpinyà
Inauguració, dijous 4 de març de 2013 a les 19.30 h

El concepte del temps genera les seves pròpies imatges: la pela de taronja,
el tortell, la closca de cargol, el palosanto, el sòcol de la fàbrica... que
ens suggereixen les complexitats del laberint, la densitat de l'acumulació
de capes i la superposició del palimpsest. En gran part, l'obra de Francesc
Abad s'estructura des de la reflexió sobre el temps realitzada des del més
absolut del present (territori, ideologies, conflicte), per projectar-se
envers el passat concebut com a construcció des de la història i la memòria
(W. Benjamin), i un futur que cal pensar i formular sota l'ombra de la
utopia (E. Bloch).

Aquest discurs s'enfronta a una contingència dual, la que imposa el pas
temps i la que generen els poders dominants (capital, ideologies). Així, cal
desenvolupar una estratègia de la precarietat, a la manera d'un samidzat,
des de la qual sigui possible la resistència i l'enfrontament. Estratègia de
la Precarietat es presenta alhora com un epíleg que recull les darreres
obres de Francesc Abad, i com un arxiu integrat per la diversitat dels
fragments que configuren l'experiència personal i col·lectiva.

http://www.acvic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:camp-a-traves&catid=59:expopeprojectes-expositius-eng&Itemid=88

ACVIC
T. 00 34 93 885 37 04
info@acvic.org
http://www.acvic.org

Entrades populars