La justícia torna a reconèixer la unitat de la llengua #somescola #síalvalencià #ésmaó #franja #catnord

El Tribunal Superior de Justícia valencià ha donat la raó a Acció
Cultural del País Valencià (ACPV) en el seu recurs contra una odre de
la conselleria d'Educació que no reconeixia el títol de Filologia
Catalana per acreditar "coneixements de valencià" en les proves
d'accés al professorat de l'any 2009. Segons que ha comunicat
l'entitat, el TSJ ha declarat nuls els annexos a què es referia el
recurs reiterant que la qüestió ha estat reiteradament resolta a
través de diverses sentències que avalen el caràcter acreditatiu
d'aquest títol. ACPV ha manifestat la seva satisfacció alhora que
denuncia l'intent del govern valencià "de polititzar la llengua, negar
l'evidència científica i crear un conflicte artificial".

L'entitat assenyala que aquesta sentència s'afegeix a la llarga llista
que conforma d'aquesta manera "una base jurídica de gran importància
per l'afirmació de la unitat de la llengua també en l'àmbit legal". En
total, amb aquesta són 46 en referència a la llengua, i 38
exclusivament referides a la impugnació d'ordres d'oposició de la
conselleria valenciana d'Educació.

En el seu pronunciament, el TSJ recorda aquestes sentències anteriors
i denuncia "la reiteració de pronunciaments jurisdiccionals amb vista
a la qüestió plantejada i la persistència en l'actuació de
l'administració, desatenent amb la seva conducta reiterada en el que
s'ha raonat en aquells". ACPV afegeix que aquesta "obstinació" ha dut
la Generalitat Valenciana a pagar 30.000 euros en costes processals.

Segons que ha informat ACPV a través d'un comunicat les ordres
recorregudes corresponen al 15 de maig de 2009 quan Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana núm. 6014 va publicar provés d'accés al
professorat de Secundària, Escoles Oficials d'Idiomes i Formació
Professional.
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha dit que va decidir
d'interposar un recurs per "defensa de la democràcia i dels límits del
poder, perquè un poder polític no té autoritat per a qüestionar els
consensos científics i acadèmics, i acceptar-ho seria tornar a temps
passats en els quals la ciència estava sotmesa a l'arbitrarietat del
poder".

En altre sentit, l'entitat assenyala que base de la raó de ser d'ACPV,
és "la defensa i afirmació de la unitat de la llengua catalana, tant
des del punt de vista filològic com legal (ja que tanta validesa legal
té la denominació de "valencià" com la de "català" per a referir-se a
la llengua pròpia dels valencians".

Acció Cultural conclou el comunicant felicitant-se "pel fracàs
d'aquella estratègia i el correlatiu triomf dels criteris científics i
filològics" i demana el govern valencià que una vegada reconeguda la
validesa del títol de Filologia Catalana com acreditatiu de
"coneixements de valencià", "abandone definitivament els intents de
politització de la llengua i que, com a patrimoni que aquesta és de
tots els valencians, impulse iniciatives a favor de la promoció del
seu ús social, d'acord i amb complicitat amb Acció Cultural i tots els
actors socials que han mostrat una sincera preocupació en aquesta
direcció".

http://www.naciodigital.cat/noticia/52522/justicia/torna/reconeixer/unitat/llengua

Entrades populars