Acaba la rehabilitació de la Cooperativa modernista del Pinell de Brai #modernisme

L'Institut Català del Sòl ha enllestit la darrera etapa de la segona
fase de la recuperació del celler i molí d'oli del Sindicat Agrícola
Cooperatiu del Pinell de Brai (Terra Alta) per adequar-lo als nous
usos culturals i turístics. Les obres, amb un pressupost de prop de
192.000 euros, han consistit en la reparació dels paviments de la sala
de tines que formen part del recorregut turístic, la col·locació de
baranes de vidre, la millora de la il·luminació interior, l'enllumenat
d'emergència i evacuació de la zona de recorregut turístic, la
rehabilitació de la coberta de la sala de recepció i la substitució
del sostre de formigó malmès per un nou sostre de volta a la catalana.
/acn

Entrades populars