Harun Farocki a Angels Barcelona #LOOP
Més informació: