Harun Farocki a Angels Barcelona #LOOP




Més informació: