"La cultura oficial de la Barcelona franquista" a l'Arxiu Històric #exposicions

Dins del projecte "Barcelona en postguerra, 1939-1945" que mostra al públic de Barcelona la riquesa dels fons documentals del Sistema Municipal d'Arxius a través de diverses exposicions. L'exposició "La cultura oficial de la Barcelona franquista" explica, mitjançant una selecció de documents del fons de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, alguns dels aspectes més rellevants de la política cultural menada pel primer Ajuntament franquista de la ciutat, el principal objectiu de la qual era la depuració de la tradició catalana, laica i democràtica de Barcelona.

La Ponència de Cultura, presidida per Tomàs Carreras i Artau, va proscriure les manifestacions vinculades a la creació d'una identitat cultural nacional per centrar-se en la construcció d'una nova imatge de la ciutat, compatible amb la "Unidad de Esxposició "La cultura oficial de la Barcelona franquista"

Dins del projecte "Barcelona en postguerra, 1939-1945" que mostra al públic de Barcelona la riquesa dels fons documentals del Sistema Municipal d'Arxius a través de diverses exposicions. L'exposició "La cultura oficial de la Barcelona franquista" explica, mitjançant una selecció de documents del fons de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, alguns dels aspectes més rellevants de la política cultural menada pel primer Ajuntament franquista de la ciutat, el principal objectiu de la qual era la depuració de la tradició catalana, laica i democràtica de Barcelona.

La Ponència de Cultura, presidida per Tomàs Carreras i Artau, va proscriure les manifestacions vinculades a la creació d'una identitat cultural nacional per centrar-se en la construcció d'una nova imatge de la ciutat, compatible amb la "Unidad de España" que el règim imposava. L'exposició es divideix en tres grans àmbits: L'organització cultural i la depuració històrica, La projecció nacional i internacional de la ciutat i La represa de la vida cultural oficial, paraoficial i popular.

Del 13/05/2013 al 31/10/2013
De dilluns a divendres: de 9 a 20.30 h, dissabtes: de 9 a 13 h

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
C. de Santa Llúcia, 1
Tel. 93 3181195
Barcelona (Barcelonès)

http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/