Els museus de Banyoles faran visites guiades al monestir de Sant Esteve #premsa #ca


Banyoles farà visites guiades al monestir i a l´arqueta de Sant Martirià 
Diari de Girona - BANYOLES | DDG Els museus de Banyoles organitzaran, a partir de l'abril, visites guiades al monestir de Sant Esteve i a l'arqueta de Sant Martirià ...

Entrades populars